Versions

Cancel
 
20อย่าง​ไรก็​ตาม ลูก​ไม่​ได้​อธิษฐาน​ให้​คน​พวก​นี้​เท่า​นั้น แต่​ลูก​ยัง​อธิษฐาน​ให้​คน​ที่​จะ​เชื่อ​ใน​ตัว​ลูก​โดย​ผ่าน​ทาง​คำ​สอน​ของ​พวก​เขา​ด้วย