1. Mojžišoskero 1
RNC

1. Mojžišoskero 1

1
Sar o Del stvorinďa o svetos
1matPro agor savoreske o Del stvorinďa o ňebos the e phuv. 2Pre phuv na sas ňič a na dičholas ňisar avri. O kaľipen zaučharelas e hlbina a o Duchos le Devleskero pes vznašinelas upral o paňa.
O ešebno džives
3O Del phenďa: „Mi el o švetlos!“ A sas o švetlos. 4O Del dikhľa, hoj o švetlos hino lačho, a odďelinďa o švetlos le kaľipnastar. 5O Del diňa le švetloske nav „džives“ a le kaľipnaske diňa nav „rat“. Sas rat a sas tosara, ešebno džives.
O dujto džives
6O Del phenďa: „Mi el pre obloha e klenba, savi rozďelinela o paňa upral the telal.“ 7Avke o Del kerďa e obloha a odďelinďa o paňa telal e klenba le paňendar upral e klenba. A sas avke. 8Ola klenbake diňa o Del nav „ňebos“. Sas rat a sas tosara, dujto džives.
O trito džives
9O Del phenďa: „Mi skiden pes upre o paňa, so hine tel o ňebos, pre jekh than a mi sikavel pes e šuki phuv.“ A sas avke. 10O Del diňa ola šuka phuvake nav „phuv“ a ole paňenge, so pes skidle pre jekh than, diňa nav „moros“. A o Del dikhľa, hoj oda hin mištes.
11Akor o Del phenďa: „Mi barol pre phuv savore rastlini: o rastlini, so anena o semena, the o ovocna stromi, so anena sako peskero uľipen.“ A sas avke. 12Pre phuv barile avri o rastlini, so anenas o semena, the ovocna stromi, so chudle te anel peskero uľipen. A o Del dikhľa, hoj oda hin mištes. 13Sas rat a sas tosara, trito džives.
O štarto džives
14O Del phenďa: „Mi en o švetla pro ňebos, hoj te odďelinen o džives la račatar, hoj te sikaven pro časi, kana ela o inepi, o dživesa the o berša. 15Mi en sar o švetla pro ňebos, hoj te švicinen pre phuv.“ A sas avke. 16O Del kerďa duj bare švetla: O kham, hoj te vladňinel upral o džives, a o čhon, hoj te vladňinel upral e rat. Kerďa the o čercheňa. 17O Del len thoďa pro ňebos, hoj te švicinen pre phuv 18a te vladňinen upral o džives the upral e rat a te odďelinen o švetlos le kaľipnastar. A o Del dikhľa, hoj oda hin mištes. 19Sas rat a sas tosara, štarto džives.
O pandžto džives
20O Del phenďa: „Mi pherdžaren pes o paňa le džide tvorenca a mi ľecinen o čirikle upral e phuv pal calo ňebos.“ 21Avke o Del stvorinďa savore bare moroskere džviren the savore tvoren, so dživen andro moros, a stvorinďa the savore čiriklen. A o Del dikhľa, hoj oda hin mištes. 22O Del len požehňinďa a phenďa: „Aven plodna a mi uľon tumendar buter a pherdžaren o paňa andro moros. The le čiriklendar mi uľol buter pre phuv!“ 23Sas rat a sas tosara, pandžto džives.
O šovto džives
24O Del phenďa: „Mi pherarel pes e phuv savore džide tvorenca: le dobitkoha, le bakrenca, olenca, so pes cirden pal e phuv, the savore dzive džvirenca.“ A sas avke. 25O Del stvorinďa savore džide tvoren: le dobitkos, le bakren, olen, so pes cirden pal e phuv, the savore dzive džviren. A o Del dikhľa, hoj oda hin mištes.
26Paľis o Del phenďa: „Aven keras manušes pre amaro obrazis the pre amari podoba. A mi vladňinen o manuša upral o moroskere ribi, upral o ňeboskere čirikle the upral savore džviri, so pes cirden pal e phuv.“ 27Avke o Del stvorinďa manušes pre peskero obrazis, pro obrazis le Devleskero les stvorinďa. Stvorinďa len sar muršes the džuvľa. 28O Del len požehňinďa a phenďa lenge: „Aven plodna a mi uľon tumenge but čhave, pherdžaren e phuv a zalen tumenge la! Vladňinen upral o moroskere ribi, upral o ňeboskere čirikle the upral savore dziva džviri.“ 29Paľis o Del phenďa: „Dav tumenge savore rastlini pre caľi phuv, andre save hin o semena, the savore stromi, pre save barol ovocje, andre save hin o semena; oda ela tumenge pro chaben. 30A savore džvirenge pre phuv, savore čiriklenge pro ňebos, the savore tvorenge, so pes cirden pal e phuv, andre kaste hin o dichos le dživipnaskero, dav savore zelena rastlini pro chaben.“ A sas avke. 31O Del dikhľa savoro, so kerďa, a dikh, sas oda igen mištes. Sas rat a sas tosara, šovto džives.

Eastern Slovak Romani Bible© The Word for the World International and The Word for the World Slovakia, 2021.


Learn More About E Nevi Zmluva pal o Romanes 2014

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.