Jono 1
AAK

Jono 1

1
Xwɨyɨ́áoyɨ rɨnɨŋo ámá imónɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
1Iwamɨ́ó xwɨ́á rɨrí sɨnɨ meŋáná Xwɨyɨ́áoyɨ rɨnɨŋo íná ŋweaŋɨ́rɨnɨ. O Gorɨxo tɨ́nɨ nawínɨ nɨŋwearɨ o tɨ́nɨ xɨxenɨ imónɨŋɨ́rɨnɨ. 2Aga iwamɨ́ó dánɨ Gorɨxo tɨ́nɨ ŋweagɨ́íorɨnɨ. 3O Gorɨxo nerɨŋɨ́pimɨ dánɨ amɨpí imónɨŋɨ́ nɨpɨnɨ imónɨŋɨ́rɨnɨ. Pí pí imónɨŋɨ́pɨ wí xegɨ́pɨ mimónɨ́ xɨ́o nerɨŋɨ́pimɨ dánɨnɨ imónɨŋɨ́rɨnɨ. 4O dɨŋɨ́ ámá amɨpí sɨŋɨ́ imónɨnɨ́a nánɨ tɨ́ŋorɨnɨ. Dɨŋɨ́ o tɨ́ŋɨ́pɨ, ayɨ́ ámáyo Gorɨxo imónɨŋɨ́pɨ nánɨ wɨ́á wókinɨ́a nánɨrɨnɨ. 5Wɨ́á apɨ sɨ́á yinárɨŋe wɨ́á ónarɨ́ná sɨ́ápɨ wí sɨ́á uyimɨxɨŋɨ́manɨ.
6Ámá wo —O wayɨ́ neameaiŋɨ́ Jonoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. Gorɨxoyá xwɨyɨ́á yaŋɨ́ wiowárɨŋorɨnɨ. Omɨ Gorɨxo urowárénapáná 7o ámá nɨ́nɨ wɨ́á apɨ nánɨ arɨ́á nɨwiro dɨŋɨ́ ɨkwɨ́ropɨ́rɨ nánɨ áwaŋɨ́ urɨmɨnɨrɨ nánɨ bɨŋɨnigɨnɨ. 8O ámáyo wɨ́á wókiarɨŋomanɨ. Sa wɨ́á wókiarɨŋo nánɨ áwaŋɨ́ nearɨmɨnɨrɨ bɨŋorɨnɨ.
9Aga nepa wɨ́á wókiarɨŋo, ayɨ́ rorɨnɨ. Xwɨ́á tɨ́yo nánɨ nɨbɨrɨ́ná Gorɨxo imónɨŋɨ́pɨ nánɨ dɨŋɨ́ mopɨ́rɨ nánɨ wɨ́á wókímɨxɨŋorɨnɨ. 10O xwɨ́á tɨ́yo ŋweaŋáná xwɨ́árí tɨ́nɨ amɨpí tɨ́nɨ xɨ́o nerɨŋɨ́pimɨ dánɨ imónɨŋɨ́ aiwɨ oxɨ́ apɨxɨ́ mí mɨwómɨxɨgɨ́awixɨnɨ. 11O ámá xegɨ́ Judayɨ́ tɨ́ŋɨ́ e nánɨ úagɨ aiwɨ mumímɨnɨgɨ́awixɨnɨ. 12E nerɨ aiwɨ ámá omɨ numímɨnɨro dɨŋɨ́ wɨkwɨ́róɨ́áyɨ́ niaíwɨ́ Gorɨxoyá oimónɨ́poyɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨŋɨ́rɨnɨ. 13Ayɨ́ niaíwɨ́ ámá emeaarɨgɨ́á yapɨ imónɨgɨ́ámanɨ. Apɨxɨ́ xɨrarɨgɨ́á yapɨ imónɨgɨ́ámanɨ. Ámáyá dɨŋɨ́yo dánɨ enɨ imónɨgɨ́ámanɨ. Sa Gorɨxoyá dɨŋɨ́yo dánɨ xegɨ́ niaíwɨ́yɨ́ imónɨgɨ́árɨnɨ.
14Xwɨyɨ́áoyɨ rɨnɨŋo aga ámá nimónɨrɨ xwɨ́á tɨ́yo nene tɨ́nɨ ŋweaŋáná nene seáyɨ e o imónɨŋɨ́pɨ aga xegɨ́ bɨ imónɨŋagɨ wɨnɨŋwanigɨnɨ. O, Gorɨxoyá siŋɨ́nɨŋɨ́ émiaoŋo xɨ́o tɨ́nɨ xɨxenɨ seáyɨ e imónɨŋagɨ wɨnɨŋwanigɨnɨ. Ámaéne wá ayá wí neawianarɨŋagɨ wɨnɨŋwanigɨnɨ. Gorɨxo imónɨŋɨ́pɨ nepa xɨxenɨ sɨwá neainarɨŋagɨ enɨ wɨnɨŋwanigɨnɨ. 15O nánɨ wayɨ́ neameaiŋɨ́ Jono áwaŋɨ́ nɨrɨrɨ́ná wáɨ́ re rɨŋɨnigɨnɨ, “O nionɨ re rɨŋáorɨnɨ, ‘Rɨ́wɨ́yo bɨnɨ́o nionɨ sɨnɨ meŋáná o xámɨ ŋweaŋagɨ nánɨ nionɨ seáyɨ e nimónɨnɨ.’ rɨŋáorɨnɨ.” rɨŋɨnigɨnɨ. 16Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ “Ámaéne wá ayá wí neawianarɨŋagɨ wɨnɨrane Gorɨxo imónɨŋɨ́pɨ nepa xɨxenɨ sɨwá neainarɨŋagɨ wɨnɨrane eŋwanigɨnɨ.” rarɨŋɨnɨ. O wá nɨneawianɨrɨ́ná bɨ onɨmiápɨ mɨneawianɨ́ xwapɨ́ ayá wí nɨneawianɨrɨ arɨrá ámɨ ámɨ neaiŋɨ́rɨnɨ. 17Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Moseso Gorɨxoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ nɨrɨrɨ rɨ́wamɨŋɨ́ eaŋɨ́ eŋagɨ aiwɨ ayɨ́ Jisasɨ Kiraiso neaíwapɨyiŋɨ́pimɨ dánɨ Gorɨxo wá neawianarɨŋɨ́pɨ nánɨ nɨjɨ́á imónɨrane nepa xɨ́o imónɨŋɨ́pɨ nánɨ nɨjɨ́á imónɨrane eŋwárɨnɨ. 18Waíná aiwɨ Gorɨxomɨ ámá go sɨŋwɨ́ wɨnɨŋɨ́rɨnɨ? E nerɨ aí Ŋwɨ́á siŋɨ́nɨŋɨ́ émiaoŋo —O íníná xanoyá sáɨ́yo ŋweaŋorɨnɨ. Nene “Xano imónɨŋɨ́pɨ apɨrɨ́anɨ?” yaiwianɨ wɨ́á neaókímɨxɨŋɨ́rɨnɨ.
Wayɨ́ neameaiŋɨ́ Jono xewanɨŋo nánɨ rɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.
19Judayɨ́ wí Jerusaremɨ dánɨ re nɨyaiwiro, “Wayɨ́ umeaiarɨŋɨ́ Jono ámá Gorɨxoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́a nánɨ arɨ́owayá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ iwiaronɨ́oyɨ rarɨŋwáorɨ́anɨ? Worɨ́anɨ?” nɨyaiwiro apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨgɨ́á wa tɨ́nɨ ámá Ripaiyɨ rɨnɨŋɨ́yɨ́ wa tɨ́nɨ —Ripaiowa aŋɨ́ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá yarɨgɨ́iwámɨ mewegɨ́áwamɨ saŋɨ́ uráparɨgɨ́áwarɨnɨ. Awa tɨ́nɨ nuro Jonomɨ “Goxɨrɨnɨ?” urɨ́poyɨnɨrɨ urowáráná 20awa nuro omɨ nɨwímearo yarɨŋɨ́ “Goxɨrɨnɨ?” wíáná o yumɨ́í bɨ mɨwí waropárɨ́ ninɨrɨ “Aga nepa seararɨŋɨnɨ.” nurɨrɨ “Nionɨ ámá yeáyɨ́ seayimɨxemeanɨ́a nánɨ Gorɨxoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ arɨ́owayá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ iwiaronɨ́oyɨ rarɨgɨ́onɨmanɨ. Kiraisoyɨ rarɨgɨ́onɨmanɨ.” urɨ́agɨ 21awa yarɨŋɨ́ re wigɨ́awixɨnɨ, “Joxɨ ayɨ́ o meŋánáyɨ́, goxɨrɨnɨ? Joxɨ wɨ́á rókiamoagɨ́ Eraijaoxɨranɨ?” urɨ́agɨ́a o “Ayɨ́ nionɨmanɨ.” urɨ́agɨ awa “Joxɨ wɨ́á rókiamoagɨ́ Isɨrerene xwayɨ́ nanɨrɨ ŋweaŋwáoxɨranɨ?” urɨ́agɨ́a o “Oweoɨ.” urɨ́agɨ 22awa “Joxɨ ‘Gonɨrɨnɨ.’ simónarɨnɨ? Ámá none nearowárénapɨ́áyo áwaŋɨ́ uranɨrɨ rarɨŋwɨnɨ. Jɨwanɨŋoxɨ píoɨ rɨnarɨŋɨnɨ?” urɨ́agɨ́a 23o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ wɨ́á rókiamoagɨ́ Aisaiao rɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ ámá dɨŋɨ́ meaŋe dánɨ rɨ́aiwá re rarɨŋáonɨrɨnɨ, ‘Óɨ́ Ámɨnáo nánɨ píránɨŋɨ́ wimoípoyɨ.’ rarɨŋáonɨrɨnɨ.” urɨ́agɨ 24awa —Parisiowa urowárɨ́áwarɨnɨ. 25Awa yarɨŋɨ́ re wigɨ́awixɨnɨ, “Joxɨ ámá yeáyɨ́ neayimɨxemearɨ́a nánɨ arɨ́owayá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ iwiaronɨ́oyɨ rarɨŋwáoxɨ mimónɨpa erɨ wɨ́á rókiamoagɨ́ Iraijaoxɨ mimónɨpa erɨ wɨ́á rókiamoagɨ́ nene xwayɨ́ nanɨrɨ ŋweaŋwáoxɨ mimónɨpa erɨ eŋánáyɨ́, pí nánɨ ámáyo wayɨ́ numeaia warɨŋɨnɨ?” urɨ́agɨ́a 26Jono re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ ámáyo wayɨ́ numeairɨ́ná iniɨgɨ́ tɨ́nɨnɨ umeaiarɨŋáonɨrɨnɨ. E nerɨ aí seyɨ́né tɨ́nɨ áwɨnɨmɨ roŋɨ́ wo soyɨ́né sɨŋwɨ́ mí mómɨxɨ́orɨnɨ. 27Ámá nionɨyá rɨ́wɨ́yo bɨnɨ́o nánɨ rarɨŋɨnɨ. Ámá nionɨ nánɨ ‘Wé rónɨŋorɨnɨ.’ niaiwiarɨŋagɨ́a aí o aga seáyɨ e nimónɨŋagɨ nánɨ oyá sɨkwɨ́ sú gwɨ́ wikweaipaxonɨmanɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 28Jono iniɨgɨ́ Jodanɨ rapáyo jɨ́arɨwámɨnɨ aŋɨ́ yoɨ́ Betani tɨ́ŋɨ́ e wayɨ́ umeaiarɨ́ná nɨwímearo yarɨŋɨ́ apɨ wigɨ́awixɨnɨ.
Jisaso sipɨsipɨ́ rɨdɨyowá nánɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨrɨnɨ.
29Wayɨ́ neameaiŋɨ́ Jono, sá weŋo Jisaso xɨ́o tɨ́ŋɨ́ e nánɨ barɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Sipɨsipɨ́ miá rɨdɨyowánɨŋɨ́ ámá nɨnenenɨ uyɨ́niɨ́ yarɨŋwápɨ yokwarɨmɨ́ neaiinɨ́a nánɨ Gorɨxo neaiapɨŋo iworɨnɨ. 30O re rɨŋáorɨnɨ, ‘Ámá nionɨyá rɨ́wɨ́yo bɨnɨ́o nionɨ sɨnɨ meŋáná o ŋweaagɨ́ eŋagɨ nánɨ nionɨ seáyɨ e nimónɨŋorɨnɨ.’ rɨŋáorɨnɨ. 31Xámɨ nionɨ enɨ ámá nɨbɨrɨ yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ xwayɨ́ nanɨrɨ ŋweaŋwáomɨ mí mɨwómɨxɨpa nerɨ aiwɨ o nánɨ gɨ́ Isɨrerɨyo wayɨ́ numeaiarɨŋɨ́pimɨ dánɨ wɨ́á urókiamómɨnɨrɨ bɨŋárɨnɨ.” rɨŋɨnigɨnɨ. 32Wayɨ́ neameaiŋɨ́ Jono Gorɨxomɨ xewaxo wímeaŋɨ́pɨ nánɨ mɨ́ko nimónɨrɨ áwaŋɨ́ re nearɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ kwíyɨ́ Gorɨxoyápɨ aŋɨ́namɨ dánɨ xawiówɨ́ yapɨ nɨweapɨrɨ omɨ xeŋweáagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ.” nɨnearɨrɨ 33re nearɨŋɨnigɨnɨ, “Xámɨ nionɨ enɨ ámá nɨbɨrɨ yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ xwayɨ́ nanɨrɨ ŋweaŋwáomɨ mí mɨwómɨxɨpa nerɨ aiwɨ iniɨgɨ́ tɨ́nɨ wayɨ́ numeaia ounɨrɨ nɨrowárénapɨŋo re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, ‘Ámá joxɨ kwíyɨ́ nɨweapɨrɨ wímeáagɨ wɨnɨrɨ́o nánɨ dɨŋɨ́ re yaiwíɨrɨxɨnɨ, “Ámáyo wayɨ́ numeairɨ́ná kwíyɨ́ tɨ́nɨ numeairɨ sɨxɨ́ umímonɨ́o, ayɨ́ orɨ́anɨ?” yaiwíɨrɨxɨnɨ.’ nɨrɨŋɨnigɨnɨ. 34Gorɨxo nɨrɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ niɨwanɨŋonɨ omɨ sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨrɨ nánɨ nímeaŋɨ́pɨ nánɨ mɨ́konɨ ‘O niaíwɨ́ Gorɨxoyáorɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ.” nearɨŋɨnigɨnɨ.
Wiepɨsarɨŋɨ́ waú waú awamɨ nɨwirɨmeáa uŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
35Wayɨ́ neameaiŋɨ́ Jono, sá weŋo wɨ́ápɨ tɨ́nɨ xegɨ́ wiepɨsarɨŋɨ́ waú tɨ́nɨ nawínɨ éɨ́ nɨrorɨ́ná 36wenɨŋɨ́ éɨ́yɨ́ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Jisaso aŋɨ́ warɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Sipɨsipɨ́ miá rɨdɨyowá nánɨ Gorɨxo neaiapɨŋo iworɨnɨ.” rɨ́agɨ 37wiepɨsarɨŋowaú Jono e rɨ́agɨ arɨ́á nɨwiri Jisasomɨ númɨ warɨ́ná 38o nɨkɨnɨmónɨrɨ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Awaú númɨ barɨŋagɨ́i nɨwɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Pí yanɨri númɨ nɨbarɨŋiɨ?” urɨ́agɨ awaú re urɨgɨ́isixɨnɨ, “Rabai —Negɨ́ agapɨ́né nɨrɨrɨ́ná ‘Nearéwapɨyarɨŋoxɨrɨnɨ.’ rarɨŋwápɨrɨnɨ. Rabai, joxɨ aŋɨ́ giwámɨ wearɨŋɨ́rɨnɨ?” urɨ́agɨ́i 39o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Awagwí nɨbɨri sɨŋwɨ́ wɨnɨ́piyɨ.” urɨ́agɨ awaú tɨ́nɨ nuro aŋɨ́ xɨ́o wearɨŋiwá sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨri rɨxa sɨ́ápɨ tɨ́nɨ 4:00 p.m. imónɨŋagɨ nánɨ sɨ́á ayi o tɨ́nɨ e sá wegɨ́awixɨnɨ. 40Wayɨ́ neameaiŋɨ́ Jono Jisaso nánɨ rɨ́agɨ arɨ́á nɨwiri númɨ úɨ́íwaú wɨ́o Adɨruorɨnɨ. O Saimonɨ Pitaomɨ xexɨrɨ́meáorɨnɨ. 41O xámɨ nurɨ xexɨrɨ́meáo Saimono nánɨ pɨ́á nerɨ re urémeaŋɨnigɨnɨ, “Yawawi ámá negɨ́ Xibɨruyɨ́ pɨ́né tɨ́nɨ Mesaiaoyɨ rarɨŋwáo —O ámá yeáyɨ́ uyimɨxemeanɨ́a nánɨ arɨ́owayá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ iwiaronɨ́oyɨ rarɨgɨ́orɨnɨ. Kiraisoyɨ enɨ rɨnɨŋorɨnɨ. Omɨ rɨxa sɨŋwɨ́ wɨnɨmeáwiɨ.” nurɨmɨ 42nɨwirɨmeámɨ Jisaso tɨ́ŋɨ́ e nánɨ nuri wímeááná Jisaso omɨ sɨŋwɨ́ agwɨ́ nɨwɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ Jonomɨ xewaxoxɨ Saimonoxɨrɨnɨ. Ríná dánɨ yoɨ́ Sipasoxɨ —Yoɨ́ apɨ Gɨrikɨyɨ́ pɨ́né nɨrɨrɨ́ná Pitaoyɨ rarɨgɨ́ápɨrɨnɨ. (Yoɨ́ mɨ́kɨ́pɨ sɨ́ŋáɨ rɨnɨnɨ.) Yoɨ́ Sipasoxɨ rɨrɨpɨ́ráoɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.
Piripo tɨ́nɨ Nataniero tɨ́nɨ nánɨrɨnɨ.
43-44Jisaso, sá weŋo wɨ́ápɨ tɨ́nɨ Gariri pɨropenɨsɨ́yo nánɨ umɨnɨrɨ nerɨ́ná ámá womɨ —O Piripoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. Aŋɨ́ yoɨ́ Betɨsaida dáŋorɨnɨ. Aŋɨ́ apɨ ayɨ́ Adɨruo tɨ́nɨ Pitao tɨ́nɨ enɨ aŋɨ́ apimɨ dáŋowaúrɨnɨ. Jisaso Piripoyɨ rɨnɨŋomɨ nɨwímearɨ “Joxɨ nɨxɨ́deɨ.” urɨ́agɨ 45Piripo nurɨ xegɨ́ ámá womɨ —O xegɨ́ yoɨ́ Natanieroyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. Omɨ nɨwímearɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá Moseso eŋíná nɨrɨrɨ rɨ́wamɨŋɨ́ earɨ wɨ́á rókiamoagɨ́áwa nɨrɨro rɨ́wamɨŋɨ́ earo egɨ́o rɨxa sɨŋwɨ́ wɨnɨmeáwɨnɨ. O Nasaretɨ dáŋɨ́ Josepomɨ xewaxo Jisasorɨnɨ.” urɨ́agɨ 46Nataniero ámá Gorɨxo Isɨrerɨyo yeáyɨ́ uyimɨxemeanɨ́a nánɨ urowárénapɨnɨ́o nánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ re rɨyaiwiarɨŋɨnɨ, ‘Nasaretɨ dánɨ nene ayá sɨ́wɨ́ nearopaxɨ́ imónɨŋɨ́ bɨ imónɨpaxɨ́rɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋɨnɨ?” urɨ́agɨ Piripo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ nɨbɨrɨ sɨŋwɨ́ wɨneɨ.” nurɨmɨ nuri Jisaso tɨ́ŋɨ́ e barɨ́ná 47o Nataniero barɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ o nánɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Isɨrerɨyɨ́ wo ámáyo yapɨ́ bɨ mɨwíwapɨyarɨŋo iworɨnɨ.” rɨ́agɨ 48Nataniero ududɨ́ nɨwinɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Arɨge nerɨ joxɨ nionɨ nánɨ nɨjɨ́á imónɨŋɨnɨ?” urɨ́agɨ Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Piripo sɨnɨ rɨ́aiwá mɨrɨrɨpa éɨ́mɨ joxɨ íkɨ́á pikɨ́namɨ íkwapiŋɨ́yo ŋweaŋáná sɨŋwɨ́ ranɨ́anigɨnɨ.” urɨ́agɨ 49Nataniero re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nearéwapɨyarɨŋoxɨnɨ, joxɨ niaíwɨ́ Gorɨxoyáoxɨrɨnɨ. Isɨrerene negɨ́ mɨxɨ́ ináyoxɨrɨnɨ.” urɨ́agɨ 50Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ ‘Joxɨ íkɨ́á pikɨ́namɨ íkwapiŋɨ́yo ŋweaŋáná sɨŋwɨ́ ranɨ́anigɨnɨ.’ rɨrɨ́agɨ nánɨ joxɨ ‘Gorɨxomɨ xewaxorɨ́anɨ?’ nɨniaiwirɨ dɨŋɨ́ rɨnɨkwɨ́roarɨŋɨnɨ? Nionɨ apimɨ seáyɨ e imónɨŋɨ́ bɨ yarɨŋagɨ sɨŋwɨ́ nanɨrɨ́árɨnɨ.” nurɨrɨ 51omɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aga nepa seararɨŋɨnɨ. Aŋɨ́namɨ dánɨ óɨ́ ináná Gorɨxoyá aŋɨ́najɨ́ ámá imónɨŋáonɨ tɨ́ŋɨ́ e nánɨ yirɨ weapɨrɨ yarɨŋagɨ́a sɨŋwɨ́ wɨnɨpɨ́rɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.