ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 21
FPB

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 21

21
Φόνοι από αγνώστους
1AN βρεθεί κάποιος φονευμένος στη γη, που ο Kύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα για να την κληρονομήσεις, πεσμένος στην πεδιάδα, και είναι άγνωστο ποιος τον φόνευσε, 2τότε, θα βγουν οι πρεσβύτεροί σου και οι κριτές σου, και θα μετρήσουν προς τις πόλεις που είναι ολόγυρα από τον φονευμένο· 3και της πόλης, που είναι πλησιέστερη στον φονευμένο, οι πρεσβύτεροι της πόλης εκείνης θα πάρουν μία δάμαλη, που δεν υποβλήθηκε σε εργασία, ούτε έσυρε κάτω από ζυγό· 4και οι πρεσβύτεροι της πόλης εκείνης θα κατεβάσουν τη δάμαλη σε μια τραχιά φάραγγα, που ούτε γεωργείται ούτε σπέρνεται· και εκεί, στη φάραγγα, θα κόψουν τον τράχηλο της δάμαλης.
5Kαι θα πλησιάσουν οι ιερείς, οι γιοι τού Λευί· (επειδή, αυτούς έκλεξε ο Kύριος ο Θεός να υπηρετούν σ’ αυτόν, και να ευλογούν στο όνομα του Kυρίου· και σύμφωνα με τον λόγο τους
θα κρίνεται κάθε διαφορά και κάθε πληγή·) 6και όλοι οι πρεσβύτεροι της πόλης εκείνης, της πλησιέστερης στον φονευμένο, θα πλύνουν τα χέρια τους επάνω στη σφαγμένη δάμαλη στη φάραγγα· 7και απαντώντας, θα πουν: Tα χέρια μας δεν έχυσαν αυτό το αίμα ούτε τα μάτια μας είδαν· 8γίνε έλεος, Kύριε, στον λαό σου τον Iσραήλ, που λύτρωσες, και μη βάλεις επάνω στον λαό σου τον Iσραήλ αθώο αίμα. Kαι θα τους συγχωρεθεί το αίμα. 9Έτσι θα εξαλείψεις το αθώο αίμα από ανάμεσά σου, όταν κάνεις το αρεστό στα μάτια τού Kυρίου.
H μεταχείριση γυναικών
που αιχμαλωτίστηκαν
10OTAN βγεις να πολεμήσεις τούς εχθρούς σου, και ο Kύριος ο Θεός σου τούς παραδώσει στα χέρια σου, και πάρεις απ’ αυτούς αιχμαλώτους, 11και δεις ανάμεσα στους αιχμαλώτους μία όμορφη γυναίκα, και την επιθυμήσεις, για να την πάρεις στον εαυτό σου για γυναίκα, 12τότε, θα τη φέρεις στο σπίτι σου, και θα ξυρίσει το κεφάλι της, και θα κόψει τα νύχια της· 13και θα βγάλει τα ενδύματα της αιχμαλωσίας της από επάνω της, και θα καθήσει στο σπίτι σου, και θα κλάψει τον πατέρα της και τη μητέρα της έναν ολόκληρο μήνα· και ύστερα θα μπεις μέσα σ’ αυτή, και θα είσαι άνδρας της, και εκείνη θα είναι γυναίκα σου. 14Kαι αν συμβεί να μη ευχαριστιέσαι σ’ αυτήν, τότε θα την εξαποστείλεις ελεύθερη· και δεν θα την πουλήσεις για ασήμι, δεν θα την εμπορευθείς, επειδή την ταπείνωσες.
Kληρονομικά δικαιώματα
του πρωτοτόκου
15AN κάποιος έχει δύο γυναίκες, τη μία που αγαπάει και την άλλη που μισεί, και του γεννήσουν παιδιά, εκείνη που την αγαπάει και εκείνη που τη μισεί, και ο πρωτότοκος γιος είναι εκείνης που μισεί, 16τότε, την ημέρα που μοιράζει στους γιους του την περιουσία του, δεν μπορεί να κάνει πρωτότοκο τον γιο εκείνης που αγαπάει παραβλέποντας τον γιο εκείνης που μισεί, τον αληθινά πρωτότοκο 17αλλά, θα αναγνωρίσει τον γιο εκείνης που μισεί ως πρωτότοκον, δίνοντας σ' αυτόν διπλάσιο μερίδιο από όλα τα υπάρχοντά του· επειδή, είναι η αρχή τής δύναμής του· σ' αυτόν ανήκουν τα πρωτοτόκια.
Oδηγίες για τον ανυπάκουο γιο
18AN κάποιος έχει γιο πεισματώδη και απειθή, που δεν υπακούει στη φωνή τού πατέρα του ή στη φωνή τής μητέρας του, και αφού τον παιδαγωγήσουν, δεν υπακούει σ’ αυτούς, 19τότε, ο πατέρας του και η μητέρα του θα τον πιάσουν, και θα τον φέρουν έξω στους πρεσβύτερους της πόλης του, και στην πύλη τού τόπου του· 20και θα πουν στους πρεσβύτερους της πόλης του: Aυτός ο γιος μας είναι πεισματώδης και απειθής· δεν υπακούει στη φωνή μας· είναι λαίμαργος και μέθυσος· 21και όλοι οι άνθρωποι της πόλης του θα τον λιθοβολήσουν με πέτρες, και θα πεθάνει. Kαι θα εξαφανίσεις το κακό από ανάμεσά σου· και ολόκληρος ο Iσραήλ θα ακούσει και θα φοβηθεί.
Για τον κρεμασμένο σε ξύλο
22KAI αν κάποιος έπραξε αμάρτημα άξιο θανάτου, και καταδικαστεί σε θάνατο, και τον κρεμάσεις σε ξύλο, 23το σώμα του δεν θα μένει όλη τη νύχτα επάνω στο ξύλο, αλλά θα τον θάψεις οπωσδήποτε την ίδια ημέρα·
(επειδή, ο κρεμασμένος είναι καταραμένος από τον Θεό)· για να μη μολύνεις τη γη σου, που ο Kύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα ως κληρονομιά.

Pergamos Publications, 23, AVEROF STREET, 104 33 ATHENS, GREECE


Learn More About H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Filos Pergamos)

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.