Ordspråksboken 16
NUB

Ordspråksboken 16

16
1Människan gör upp planer,
och Herren lägger svaret i hennes mun.
2Människan kan anse sig vara ren,
men Herren prövar sinnelaget.
3Överlåt ditt arbete åt Herren,
så kommer dina planer att lyckas.
4 Herren genomför allt enligt sina egna planer,
även den gudlöses onda dag.
5 Herren avskyr alla högfärdiga.
De kommer aldrig undan sitt straff.
6Genom nåd och trofasthet sonas skuld.
Genom Herrens fruktan undviks det onda.
7När en människas liv behagar Herren,
har han fred även med sina fiender.
8Det är bättre att äga lite i rättfärdighet
än att ohederligt skaffa sig mycket.
9Människan planerar sin väg
men Herren leder hennes steg.
10Kungens ord är ett orakel,
han ska inte döma orätt.
11Rätt våg och vikt är från Herren,
alla vikter har han gjort.
12Kungar avskyr onda gärningar,
för det är rättfärdigheten som befäster tronen.
13Rättfärdigt tal behagar kungar,
han värdesätter den som talar sanning.
14Kungens vrede är en dödens budbärare,
men en vis man kan mildra den.
15Ljus uppsyn hos kungen betyder liv.
Hans välvilja är som ett vårregn.
16Att skaffa vishet är mycket bättre än guld,
och gott omdöme mycket bättre än silver.
17De rättsinnigas väg leder bort från det onda.
Den som ger akt på sin väg bevarar sitt liv.
18Stolthet slutar i fördärv
och högfärd leder till fall.
19Det är bättre att vara försynt bland de ödmjuka
än att dela byte med de högmodiga.
20Den som tar vara på ordet finner det goda.
Lycklig är den som förtröstar på Herren.
21Den vise kallas förståndig,
och vältalighet främjar lärdomen.
22De som äger insikt har en källa till liv,
men dumhet är de dåraktigas straff.
23Den vises tankar vägleder hans tal,
det han säger främjar lärdom.
24Vänliga ord är som honung,
njutbara för själen och helande för kroppen.
25En väg som kan synas rätt för en människa
kan ändå leda till döden.
26Arbetarens hunger får honom att arbeta,
hans egen mun driver honom.
27En ondsint man rotar fram det onda,#16:27 Grundtextens innebörd är osäker.
och hans prat är som förtärande eld.
28Den falske sår splittring.
Skvaller skiljer vänner åt.
29Den våldsamme lockar sin nästa med sig
och leder honom på orätta vägar.
30Den som tittar under lugg bär på lömska planer,
den som kniper ihop munnen bär något ont inom sig.
31Grått hår är en ärekrona,
något man vinner på rättfärdighetens väg.
32Det är bättre att ha tålamod än att vara en hjälte.
Det är bättre att behärska sig själv än att inta en stad.
33Lotten kastas i knät,
men det är Herren som avgör hur den faller.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible)

Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®

Utgiven med tillstånd från Biblica, Inc.® Alla rättigheter förbehållna över hela världen.


Learn More About nuBibeln