Lukas 1:39-45,56

Lukas 1:56 NUB

Maria stannade hos Elisabet i ungefär tre månader och återvände sedan hem.
NUB: nuBibeln
Share