1 Petrusbrevet 2
NUB

1 Petrusbrevet 2

2
1Gör er därför av med all ondska, falskhet, hyckleri, avundsjuka och förtal. 2Längta som nyfödda barn efter den rena, andliga mjölken, för att genom den växa till frälsningen. 3”Ni har ju fått smaka Herrens godhet.”#2:3 Se Ps 34:9.
Levande stenar i Guds tempel
4Ni kommer till honom, den levande stenen som inte dög åt människor, men som är utvald av Gud och ärad inför honom. 5Därför är ni nu själva levande byggnadsstenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap som kan bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje på grund av Jesus Kristus. 6Det står ju i Skriften:
”Se! Jag lägger i Sion#2:6 Jerusalem är byggt på berget Sion.
en utvald och ärad hörnsten.
Och den som tror på honom
ska inte stå där med skam.”#2:6 Se Jes 28:16.
7Den är alltså värdefull för er som tror, men för dem som inte tror har
”den sten som inte dög åt byggnadsarbetarna
blivit en hörnsten,”
och
8”en stötesten och en klippa som man faller på.”#2:8 Se Ps 118:22 och Jes 8:14.
De stöter emot därför att de inte lyder budskapet. Så var det också bestämt för dem.
9Men ni är ”ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, Guds eget folk, som ska förkunna hans storverk.”#2:9 Se 2 Mos 19:5-6 och Jes 43:20-21. Han har ju kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. 10Ni som förut inte var ett folk, får nu vara Guds eget folk. Ni som tidigare inte fick någon barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet.#2:10 Jfr Hos 1:6,9; 2:23.
Var goda föredömen
11Mina älskade, jag vill uppmana er som främlingar och gäster att inte ge efter för de mänskliga begär som för krig mot ert inre. 12Uppför er väl bland hedningarna, så att de som klandrar er för att göra något ont får se era goda gärningar och hylla Gud den dag han besöker dem.#2:12 Det finns två möjliga tolkningar: den dag han kommer för att rädda dem eller den dag han kommer för att döma dem.
13Underordna er varje myndighet för Herrens skull: kejsaren, som är den högsta makten, 14likaväl som landshövdingarna, som är sända för att straffa dem som gör det onda och belöna dem som gör det goda.
15Gud vill nämligen att ni genom att göra det som är gott ska tysta de oförståndiga som kommer med dumt prat. 16Lev som fria människor, men utnyttja inte friheten till att göra det som är ont. Var i stället tjänare åt Gud. 17Behandla alla människor med respekt. Älska era troende syskon. Frukta Gud och visa respekt för kejsaren.
Råd till slavar
18Ni som är tjänare, underordna er era herrar. Lyd och respektera dem, inte bara om de är vänliga och behandlar er väl, utan också om de är orättvisa. 19Det är Guds nåd om någon för hans skull är villig att för sitt samvete lida orättvist. 20Om ni handlar fel och måste stå ut med att bli slagna och straffade, vad är det att vara stolta över? Men om ni handlar rätt och är villiga att lida för det, då är det något stort i Guds ögon.
Följ Jesus Kristus exempel
21Det är detta som ni blivit kallade till. Kristus själv fick ju lida för er skull och har gett er ett exempel att följa,
22”Han som aldrig hade begått någon synd
och aldrig hade ljugit.”#2:22 Jfr Jes 53:9.
23När han blev hånad svarade han inte med att håna tillbaka, och när han fick lida svarade han inte med hotelser. Han lämnade det åt honom som dömer rättvist. 24Han bar våra synder i sin egen kropp på korset, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit helade. 25Ni var som vilsna får som hade sprungit bort, men nu har ni vänt tillbaka till er herde och beskyddare.#2:25 Jfr Jes 53:4-9.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible)

Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®

Utgiven med tillstånd från Biblica, Inc.® Alla rättigheter förbehållna över hela världen.


Learn More About nuBibeln