Откровение 13:5-10

Откровение 13:5-10 НП

Бог допусна да говори горделиво и да богохулства. Даде му се и власт да действа четиридесет и два месеца. Тогава отвори уста за хула против Бога, за да похули името Му и небесното Му жилище, и онези, които обитават небесата. Бог допусна също да воюва против вярващите и да ги победи. Даде му се и власт над всеки род, племе, език и народ. Пред него се поклониха всички жители по земята, чиито имена не са написани от началото на света в Книгата на живота, принадлежаща на Агнеца, Който бе заклан. Който има уши да слуша, нека слуша. Който отвежда в плен, той ще бъде отведен в плен. Ако някой убие с меч, той ще бъде убит с меч. Тук са търпението и вярата на вярващите.
НП: Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги)
Share