Битие 7
НП
7
1 # Прем. 10:4 И Господ каза на Ной: „Влезте ти и твоите домашни в ковчега, защото тебе единствен видях за истински праведен в този род. 2И от всеки култово чист добитък вземи по седем, мъжко и женско, а от нечистия добитък – по две, мъжко и женско. 3Така също по седем от птиците в небето, мъжко и женско, и да запазиш потомство по цялата земя, 4защото още седем дни и Аз ще изливам дъжд по земята четиридесет дена и четиридесет нощи; и ще изтребя от повърхността на земята всички живи същества, които съм създал.“
5Ной направи всичко, което му заповяда Господ. 6А Ной беше на шестстотин години, когато стана водният потоп по земята.
7 # Мт. 24:38-39; Лк. 17:27 Тогава поради водите на потопа в ковчега влязоха Ной със синовете му, жена му и снахите му. 8И от култово чистия добитък, и от нечистите животни, и от всички влечуги по земята 9влязоха при Ной в ковчега по две, мъжко и женско, както Господ беше заповядал на Ной. 10След седемте дена водите на потопа започнаха да заливат земята.
11 # 2 Пет. 3:6 И в шестстотната година на Ноевия живот, в седемнадесетия ден от втория месец – в този ден всички извори на огромната бездна избликнаха и небесните отвори се отприщиха. 12Тогава валя дъжд на земята четиридесет дена и четиридесет нощи. 13В същия ден влязоха в ковчега Ной и неговите синове Сим, Хам и Яфет, и жената на Ной, и трите му снахи – 14те и всичкият добитък според вида му, и всички влечуги, които пълзят по земята според вида им, и всичките крилати птици. 15Те влязоха при Ной в ковчега по двойка от всяко живо същество, в което има жизнено дихание; 16и влязоха – мъжко и женско влязоха от всяко живо същество, както Бог беше заповядал на Ной. И Господ затвори ковчега зад него.
17А потопът на земята продължи четиридесет дена и водите се умножиха, подеха ковчега и той се издигна над земята. 18И водите се усилваха и прииждаха по земята, и ковчегът плаваше върху водите. 19А водите се усилваха твърде много върху земята, така че всички високи планини под цялото небе бяха покрити. 20Водите се издигнаха петнадесет лакътя над тях и планините се покриха. 21И всяко живо същество по земята се лиши от живот: птици, добитък, зверове и всички влечуги, които пълзят по земята, и всички човеци; 22всичко, което имаше в ноздрите си дихание на живот, всичко по сушата умря. 23Всяко живо същество по земята беше изтребено: от човек до добитък, влечуги и птици в небето – всички от земята бяха изтребени. Останаха само Ной и онези, които бяха с него в ковчега.
24А водите се усилваха над земята сто и петдесет дена.