Битие 49
НП
49
49:1-28; Вт. 33:1-29
1И Яков повика синовете си и им каза:
„Елате при мене, за да ви разкрия какво ще се случи с вас занапред.
2Съберете се и послушайте вие, синове на Яков,
чуйте баща си Израил.
3 # Бит. 29:32 Рувиме, първородни сине мой, ти си моя сила и начало на мъжествеността ми,
първи по достойнство и могъщество.
4 # Бит. 35:22; 1 Лет. 5:1 Ти си като бушуващ порой, но няма да имаш преднина пред другите,
защото легна в леглото на баща си
и го оскверни.
5Симеон и Левий са братя,
мечовете им са смъртоносни оръжия.
6 # Бит. 34:25-29 Не искам да съм между тях,
когато решават нещо, и не желая да участвам в техните събирания,
защото, когато се разгневят, могат да убият човек
и да осакатят животно.
7Проклет да е гневът им, защото е жесток,
и яростта им, защото е свирепа;
ще ги разделя сред потомците на Яков
и ще ги пръсна из Израил.
8 # Бит. 27:29; 37:7,9 Юда, твоите братя те възхваляват.
Ще побеждаваш враговете си и ще ги завладяваш,
а бащините ти синове ще ти се покланят.
9 # Чис. 24:9; Отк. 5:5 Юда е млад лъв.
От плячка сит се оттегляш, сине мой.
Доволен се е свил като лъв,
като лъвица се е сгушил. Кой ще посмее да го обезпокои?
10 # Чис. 24:17; 1 Лет. 5:2 Скиптърът няма да се отнеме от Юда
и жезълът ще стои здраво между нозете му,
докато не дойде Този, на Когото те принадлежат.
На Него ще се подчинят народите.
11Той връзва за лоза своя осел
и за най-добрата лоза в лозето – малкото на ослицата си.
Във вино пере дрехата си
и в гроздов сок – облеклото си.
12Очите му блестят от вино
и зъбите му са бели от мляко.
13Завулон ще живее при морския бряг,
близо до корабно пристанище,
и ще граничи със Сидон.
14Исахар е кокалест осел,
легнал сред кошари.
15И видя той, че мястото за почивка е добро
и земята хубава.
Преви гръб да носи товар
и заработи ангария.
16Дан ще бъде единствен от Израилевите племена,
който ще съди народа си.
17Дан ще бъде като змия на пътя
и пепелянка на пътека,
която кълве коня по крака,
за да падне ездачът му.
18На Твоята помощ се надявам, Господи!
19Гад ще го нападат пълчища,
но той ще ги преследва по петите им.
20 # Вт. 33:24 Хлябът на Асир е тлъст.
Той ще доставя вкусни ястия за царя.
21Нефталим е като бърза кошута.
Той умее да говори красиво.
22 # Вт. 33:13-17 Йосиф е филиз на плодоносно дърво,
издънка на полезно дърво, което расте до вода,
и клоните му се извисяват над оградата.
23Огорчаваха го,
стреляха по него и воини враждуваха срещу него,
24но лъкът му остана здрав
и несъкрушима е силата на ръцете му, подкрепена чрез ръцете на Силния на Яков,
на Пастира и Скалата на Израил,
25на Бога на предците, Който да ти помогне,
и на Всемогъщия, Който да те благослови
с дъжд от небесата
и с водните потоци на бездната,
да те дари с многоброен добитък и многолюдно потомство.
26Благословът на баща ти е по-ценен от
благословиите на старите планини и желаните красоти на вечните хълмове.
Нека всички тези благословии бъдат над главата на Йосиф,
над избрания между братята си.
27Вениамин е хищен вълк.
Сутрин яде уловеното,
а вечер дели плячка.“
28Това са всички дванадесет племена на Израил и това им каза техният баща. Благослови ги, всеки с благословията, която заслужаваше.
Смърт и погребение на Яков
29 # Бит. 47:29-31 И заповяда им още: „Прибирам се при народа си. Погребете ме при моите бащи в пещерата, която е в нивата на хета Ефрон; 30#Бит. 23:3-20в пещерата, която е в Ханаан, в полето Махпела пред Мамрѐ. Тази пещера Авраам беше купил за собствено гробище от хета Ефрон. 31#Бит. 25:9-10; 35:29Там погребаха Авраам и жена му Сарра, Исаак и Ревека, а аз погребах Лия. 32Този имот и пещерата в него са купени от хетите.“ 33#Деян. 7:15Като завърши Яков това завещание към синовете си, издъхна и се прибра при бащите си.