Битие 28
НП
28
Сънят на Яков във Ветил
1Тогава Исаак повика Яков. След като го благослови, той му поръча: „Не се жени за хетка. 2Стани, иди в Месопотамия, в дома на бащата на майка ти Ватуил, и си вземи жена оттам, от дъщерите на Лаван, брата на майка ти. 3А Всемогъщият Бог да те благослови, да те наплоди и да те размножи, за да произлязат от тебе много народи. 4#Бит. 17:4-8Да ти даде благословията на Авраам – на тебе и на твоето потомство, за да наследиш земята, в която живееш и която Бог даде на Авраам!“ 5Исаак изпрати Яков и той отиде в Месопотамия при Лаван, син на арамееца Ватуил, при брата на Ревека, майка на Яков и Исав.
6Исав видя, че Исаак благослови Яков и с благословение го изпрати в Месопотамия, за да си вземе оттам жена с поръка: „Не се жени за хетка“, 7както и че Яков послуша баща си и майка си и отиде в Месопотамия. 8Исав разбра, че ханаанките не са по угода на баща му Исаак. 9#Бит. 25:13; 36:3Затова той отиде при Измаил и освен другите си жени взе за жена Махалата, дъщеря на Авраамовия син Измаил, сестра на Навайот.
10А Яков пък излезе от Вирсавия и отиде в Харан. 11Той стигна до едно място, където остана да пренощува, защото слънцето беше залязло. Взе камък, подложи си го за възглавница и легна на това място. 12#Йн. 1:51И насън той видя: ето стълба, изправена на земята с връх, достигащ до небето, а Божии ангели се качваха и слизаха по нея. 13#Бит. 12:7; 13:14-15Отгоре на нея стоеше Господ и говореше: „Аз съм Господ, Бог на баща ти Авраам и Бог на Исаак. Земята, на която лежиш, ще я предам на тебе и на потомството ти. 14#Бит. 12:3; 15:5; 18:18; 22:18; 26:4То ще бъде като земния пясък. Ти ще се разшириш към запад и изток, към север и юг. Чрез тебе и чрез потомството ти ще бъдат благословени всички племена по земята. 15Аз съм с тебе – ще те запазя навсякъде, където и да отидеш. Отново ще те върна в тази страна – няма да те изоставя, докато не изпълня това, което съм ти обещал.“ 16Яков се събуди от съня си и рече: „Наистина Господ е на това място, а аз не съм знаел!“ 17Той почувства страх и каза: „Колко е страшно това място! Това не е нищо друго освен Божий дом, това са небесни врата.“ 18Сутринта Яков стана, взе камъка, който беше си сложил за възглавница, изправи го като паметник и изля масло върху него. 19#Бит. 35:6,15; 48:3; Съд. 1:23; Ос. 12:5Това място Яков нарече Ветил, а преди това този град се наричаше Луз.
20Яков даде обет с думите: „Ако Бог бъде с мене и ме закриля при това пътуване, ако ми даде хляб да ям и дрехи да се облека, 21ако аз благополучно се върна в бащиния си дом и Господ бъде мой Бог, 22тогава този камък, който поставих за паметник, ще бъде Божий дом. Затова от всичко, което Ти, Боже, ми дадеш, ще Ти посветя десетата част.“