Parallel
22
Принасяне на Исаак в жертва
1 # Як. 2:21 # Евр. 11:17-19 А след тези събития Бог постави Авраам на изпитание. „Аврааме!“ – призова го Бог. Той отговори: „Ето ме!“ 2Бог продължи: „Вземи единствения си любим син Исаак, иди в земята Мория. Там, на една от планините, която Аз ще ти покажа, го принеси в жертва всеизгаряне.“
3Авраам стана рано сутринта, оседла осела си, взе със себе си двама от своите роби, както и сина си Исаак. Нацепи дърва за всеизгаряне, стана и тръгна към мястото, за което Бог му беше говорил. 4На третия ден Авраам вдигна очи и видя отдалеч това място. 5Тогава Авраам нареди на робите си: „Останете вие тука с осела, а аз и синът ми ще отидем там, ще се поклоним и ще се върнем при вас.“
6Авраам взе дърва за всеизгаряне и ги натовари на сина си Исаак. Взе в ръце също огниво и нож и двамата тръгнаха заедно. 7Тогава Исаак проговори на баща си Авраам: „Татко!“ Той отговори: „Да, синко.“ Исаак попита: „Имаме огниво и дърва, но къде е агнето за всеизгаряне?“ 8Авраам отговори: „Бог ще си предвиди, синко, агне за всеизгаряне.“ Така те двамата заедно вървяха нататък. 9Най-после стигнаха до мястото, за което Бог му беше говорил. След това Авраам изгради там жертвеник и нареди дървата. Той свърза сина си Исаак, постави го върху дървата на жертвеника. 10Тогава Авраам простря ръка и взе ножа, за да заколи сина си. 11Но Господен ангел му викна от небето: „Аврааме, Аврааме!“ Той отговори: „Ето ме!“ 12„Не вдигай ръка върху момчето – заповяда ангелът – и не му прави нищо! Сега вече разбрах, че ти благоговееш пред Бога и не пожали за Мене своя единствен син.“ 13Авраам повдигна очи и видя: ето зад него стои овен, заплел рога в един храст. Авраам отиде, взе овена и го принесе в жертва всеизгаряне вместо сина си. 14Авраам нарече онова място Яхве-Ире#22:14 Евр. Яхве-Ире – Господ ще предвиди (промисли).. Оттук и поговорката „На планината Господ ще предвиди“.
15Господният ангел повторно възвести от небето към Авраам: 16„Кълна се в Самия Себе Си – казва Господ – затова, че ти постъпи така и не пожали да отдадеш в жертва единствения си син, 17#Бит. 12:2; 15:5; 16:10; 24:60; 26:3-4; 32:13; Изх. 32:13; Сир. 44:21; Евр. 6:13-14; 11:12Аз ще те благословя изобилно, ще те даря с богато потомство – многобройно като небесните звезди и пясъка по морския бряг. То ще завладее градовете на враговете си. 18#Бит. 12:3; 18:18; 26:4; Деян. 3:25Чрез него ще бъдат благословени всички народи по земята затова, че ти послуша гласа Ми.“ 19След това Авраам се върна при робите си. Всички те отидоха заедно във Вирсавия и Авраам остана във Вирсавия.
20След тези събития известиха на Авраам: „Ето и Милка роди синове на брат ти Нахор: 21първородния му Уц, неговия брат Вуз, бащата на Арам Кемуил, 22Кесед, Хазо, Пилдаш, Идлаф и Ватуил.“ 23#Бит. 24:15; 25:20; 28:2От Ватуил се роди Ревека. Тези осем синове роди Милка на Авраамовия брат Нахор. 24Също и наложницата му, на име Реума, роди синове: Тевах, Гахам, Тахаш и Мааха.