Битие 21
НП
21
Раждането на Исаак
1А Господ, както беше обещал, си спомни за Сарра; и Господ изпълни обещанието Си към нея. 2#Гал. 4:22-31; Евр. 11:11Сарра зачена и роди син на Авраам в старините му, в определеното от Бога време. 3Авраам нарече с името Исаак сина си, който му се роди от Сарра. 4#Бит. 17:12; Деян. 7:8На осмия ден Авраам обряза сина си Исаак, както Бог му беше заповядал. 5Авраам беше на сто години, когато му се роди неговият син Исаак.
6А Сарра каза: „Смях породи у мене Бог. Който чуе за мене, ще се разсмее.“ 7И добави: „Кой би могъл да каже на Авраам: „Сарра ще кърми деца“? Защото родих син в старините му.“ 8#Бит. 16:5-9Детето порасна и го отбиха. Авраам даде голяма гощавка в деня, когато отбиха Исаак.
Агар и нейният син Измаил
9Сарра видя, че синът на египтянката Агар, когото тя беше родила на Авраам, се присмива#21:9 В Септуагинта е добавено: „на нейния син Исаак“.. 10#Гал. 4:30Затова тя каза на Авраам: „Прогони тази робиня и сина ѝ. Синът на тази робиня не трябва да получи наследство заедно с моя син Исаак.“
11Авраам изживя това много болезнено заради сина си Измаил. 12#Рим. 9:7; Евр. 11:18Но Бог каза на Авраам: „Не се огорчавай за момчето и робинята си. Постъпи така, както ти каже Сарра, защото твоят род ще продължи чрез Исаак. 13Но Аз ще направя сина на робинята родоначалник на цял народ, защото той също е твое дете.“
14Авраам стана рано сутринта, взе хляб и мех с вода. Той ги даде на Агар, като ги сложи на рамото ѝ. След това ѝ даде и момчето и я изпрати. Тя тръгна, но се заблуди в пустинята Вирсавия. 15Водата в меха обаче свърши. Агар остави детето под един храст. 16След това се отдалечи колкото един хвърлей на стрела, защото си каза: „Не искам да видя как детето умира.“ И като седна насреща, тя заплака с висок глас. 17Но Бог чу как плаче детето и Божий ангел извика от небето на Агар: „Какво ти е, Агар? Не бой се, защото Бог чу гласа на момчето от мястото, където е то. 18Стани, вдигни момчето и го хвани за ръка, защото Аз ще направя от него родоначалник на голям народ.“
19Тогава Бог ѝ отвори очите и тя видя кладенец с вода. Отиде, напълни меха с вода и даде на момчето да пие. 20Оттогава Бог не изостави момчето. То порасна, засели се в пустинята и стана стрелец с лък. 21Засели се в пустинята Фаран и майка му му доведе съпруга от Египет.
Авраам в спор с Авимелех
22 # Бит. 26:26 В същото това време Авимелех, съпроводен от военачалника си Фихол, каза на Авраам: „Бог е с тебе във всичко, каквото вършиш. 23А сега закълни ми се тук пред Бога, че няма да постъпиш коварно нито с мене, нито с моя син, нито с внука. Както аз постъпвах добре с тебе, така и ти ще постъпваш с мене и със земята, която те е приютила като пришълец.“
24Авраам отговори: „Заклевам се.“ 25Тогава Авраам се оплака на Авимелех за водния кладенец, който му бяха отнели Авимелеховите роби. 26Но Авимелех обясни: „Не зная кой е сторил това, а и ти нищо не си ми казал – чувам за това едва днес.“ 27Тогава Авраам взе дребен и едър добитък и ги подари на Авимелех. Така двамата сключиха съюз. 28Авраам отдели седем женски агнета от стадото на дребния добитък. 29Авимелех запита Авраам: „За какво са тук тези седем женски агнета, които ти си отделил?“ 30Авраам отговори: „Вземи от ръката ми тези седем женски агнета като знак на това, че аз съм изкопал този кладенец.“ 31Затова Авраам нарече това място Вирсавия#21:31 Евр. Беершева – клетвен кладенец., понеже там се заклеха и двамата. 32След като сключиха съюз във Вирсавия, Авимелех заедно с военачалника си Фихол се завърна във филистимската земя. 33Авраам насади във Вирсавия свещена дъбрава и призова там името на Господ, Вечния Бог. 34И живя Авраам във филистимската земя като странник дълго време.