Битие 15
НП
15
Божият завет с Аврам
1 # Бит. 12:2,7; 13:14-17; 17:1-27 След тези събития във видение беше отправено Господне слово към Аврам: „Авраме, не се бой! Аз съм твой защитник. Твърде голяма ще бъде твоята награда.“
2 # Деян. 7:5 Аврам отговори: „Владико Господи! За какво са ми Твоите дарове, ако аз умра бездетен? С дома ми ще се разпорежда Елиезер от Дамаск.“ 3Аврам каза още: „Ето Ти не ми даде потомство и затова мой наследник ще бъде роб, роден в дома ми.“ 4Тогава прозвуча Господне слово към него: „Той няма да ти бъде наследник, а този, който произлезе от тебе, той ще бъде твой наследник.“ 5#Бит. 16:10; 17:2,20; 22:17; 32:13; Вт. 1:10; Рим. 4:18; Евр. 11:12Господ изведе Аврам навън и му каза: „Погледни към небето и изброй звездите, ако можеш да ги изброиш.“ И продължи към него: „Толкова многобройно ще бъде и твоето потомство.“ 6#1 Мак. 2:52; Рим. 4:3; Гал. 3:6; Як. 2:23Аврам повярва на Господ и това му се зачете за оправдание. 7#Бит. 11:31Господ каза още на Аврам: „Аз съм Господ, Който те изведох от Ур Халдейски, за да ти дам за наследство тази земя.“ 8Той отговори: „Владико Господи, по какво ще разбера, че ще я имам за наследство?“ 9Господ му каза: „Подготви Ми тригодишна телица, тригодишна коза, тригодишен овен, гургулица и млад гълъб.“ 10Аврам взе тези животни, разсече ги през средата и постави всяка половина срещу другата; само птиците не разсече. 11Тогава налетяха хищни птици върху труповете, но Аврам ги разгонваше.
12По залез слънце тежък сън налегна Аврам. И ето обзе го силен и тъмен ужас. 13#Изх. 12:40-41; Деян. 7:6-7; Гал. 3:17#Изх. 1:1-14След това Господ каза на Аврам: „Знай, че твоите потомци ще бъдат пришълци в чужда земя, ще бъдат поробени и угнетявани четиристотин години. 14#Юд. 5:9Но Аз ще съдя народа, който ще ги пороби. След това те ще излязат на свобода с големи богатства. 15А ти с мир ще отминеш при бащите си и ще бъдеш погребан в честита старост; 16само четвъртото поколение от потомството ти ще се върне тука, защото греховете на аморейците още не са стигнали до върха си.“
17 # Деян. 13:20 А когато слънцето залезе и настана мрак, ето дим като от пещ и огнен пламък преминаха между разсечените животни. 18#Бит. 12:7; Деян. 7:5Този ден Господ сключи завет с Аврам с думите: „На твоето потомство Аз давам цялата тази земя: от граничния Египетски поток до голямата река – река Ефрат, 19земята на кенейци, кенезейци, кедмонейци, 20хетейци, ферезейци, рефаимци, 21аморейци, ханаанци#15:21 В Септуагинта е добавено: „евейци“., гергесейци и йевусейци.“