Zacarias 1:9 APSD [abbreviation] brought to you by [publisher] Learn More

Devotional

Versions

Cancel
 
9Nangutana ako sa anghel nga nakigsulti kanako, “Unsay buot ipasabot niini, sir?” Mitubag siya, “Ipahayag ko kanimo kon unsay buot ipasabot niini.”