Versions

Cancel
 
9O mahal ko, sama ikaw sa bayeng kabayo nga makadani sa laking kabayo nga nagaguyod sa karwahe sa hari sa Ehipto.#1:9 hari sa Ehipto: sa Hebreo, Faraon.