Nahum 1:9 APSD [abbreviation] brought to you by [publisher] Learn More

Devotional

Versions

Cancel
 
9Mga taga-Asiria, kon unsa man ang inyong daotang plano batok sa mga katawhan sa Ginoo, santaon kana sa Ginoo sa hingpit ug dili na mausab ang kasamok.