Galacia 1:9 APSD [abbreviation] brought to you by [publisher] Learn More

Devotional

Versions

Cancel
 
9Nag-ingon na kami kaniadto, ug karon sublion ko, nga si bisan kinsa nga nagatudlo kaninyo ug maayong balita nga lahi kaysa inyong nadawat gikan kanamo, tunglohon sa Dios.