Ester 1:9 APSD [abbreviation] brought to you by [publisher] Learn More

Devotional

Versions

Cancel
 
9Sa samang higayon, nagpakombira usab si Rayna Vasti alang sa mga babaye didto sa palasyo ni Haring Ahasuerus.