Awit ni Solomon 1:9

CCB
Ang Pulong sa Dios

9O mahal ko, sama ikaw sa bayeng kabayo nga makadani sa laking kabayo nga nagaguyod sa karwahe sa hari sa Ehipto.#1:9 hari sa Ehipto: sa Hebreo, Faraon.