Nahum 1:9

APSD
Ang Pulong sa Dios

9Bisan unsa man ang ilang gilaraw batok sa Ginoo iya kining hatagan ug katapusan; ang kasamok dili kini moabut sa makaduha ka higayon.