Job 1:9

CCB
Ang Pulong sa Dios

9Mitubag si Satanas, “Gitahod ka lang niya tungod kay gipanalanginan mo man siya.