Ezekiel 1:9

CCB
Ang Pulong sa Dios

9ug ang ilang mga pako nagaabot. Dungan silang manglupad bisan asa paingon nga walay lingi-lingi.