Exodus 1:9

APSD
Ang Pulong sa Dios

9Miingon siya sa iyang katawhan, “Tan-awa ninyo! Ang mga Israelinhon daghan na kaayo kay kanato.