Ester 1:9

APSD
Ang Pulong sa Dios

9Sa samang higayon, nagpakombira usab si Rayna Vasti alang sa mga babaye didto sa palasyo ni Haring Ahasuerus.