Efeso 1:9

CCB
Ang Pulong sa Dios

9aron masabtan nato ang iyang tinago nga plano nga buot niyang buhaton pinaagi kang Cristo