2 Tesalonica 1:9

APSD
Ang Pulong sa Dios

9Silotan sila sa walay kataposang kalaglagan, ug mahimulag sila sa Ginoo ug dili gayod nila makita ang iyang kahibulongang gahom.