1 Tesalonica 1:9 APSD [abbreviation] brought to you by [publisher] Learn More

Devotional

Versions

Cancel
 
9Kay sila na mismo ang nanugilon kon giunsa ninyo kami sa pag-atiman sa dihang mibisita kami diha kaninyo, ug gipanugilon nila nga gisalikway ninyo ang inyong mga dios-dios aron makaalagad kamo sa tinuod ug buhi nga Dios.