SALMOS 95
CTUBI
95
Mi' sujbel i ñuclel Dios
1Conla, la' lac cha'len c'ay ti' tojlel lac Yum.
La' lac pejcan Dios, tijicña lac pusic'al. Jiñʌch p'ʌtʌl bʌ xajlel mu' bʌ i coltañonla.
2La' ochiconla ti' tojlel cha'an mi lac suben wocolix i yʌlʌ.
Yom tijicña lac pusic'al mi laj c'ʌyin lac Yum ti salmo.
3Come ñucʌch Dios lac Yum.
Jiñʌch ñuc bʌ Rey ti' tojlel pejtelel diosob.
4I tamlel jini lum an ti' wenta.
I cha'añʌch i ñi' chan bʌ wits.
5I cha'añʌch jini colem ñajb, come jini tsi' mele.
Tsi' mele jini lum ti' p'ʌtʌlel.
6La' lac ch'ujutesan lac Yum.
La' lac ñocchocon lac bʌ ti' tojlel jini tsa' bʌ i meleyonla.
7Come lac Diosʌch. I winiconla.
Mi' cʌntañonla che' bajche' xcʌnta tiñʌme'.
Uts'at muq'uic a wubiben i t'an wʌle:
8Mach tsʌts'ac la' pusic'al che' bajche' ya' ti Meriba yic'ot Masa ya' ti tiquin lum,
Che' bʌ tsi' subeyob Moisés: “Mach wʌ'ic an Dios quic'ot lojon ila ti tiquin lum”, che'ob.
9Tsi' yilʌbeyoñob c pusic'al la' ñojte'elob. Ma'anic tsi' ñopoyoñob
Anquese cabʌl tsi' q'ueleyob uts'at bʌ c melbal.
10Cha'c'al jab tsac mele c pusic'al cha'añob.
Tsa cʌlʌ: Cabʌl mi' tajob i sajtemal jini winicob x'ixicob.
Mach i cʌñʌyobic c bijlel, cho'on.
11Jini cha'an mich'on tsa cʌc'ʌ c t'an. Ma'anic mi caj cʌq'ueñob i c'aj i yo.
Che' tsi' yʌlʌ Dios.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About I T’an Dios