SALMOS 72
CTUBI
72
I yumʌntel jini toj bʌ rey
1Dios, aq'uen i ye'tel jini rey cha'an mi' mel winicob che' bajche' ma' melob.
Aq'uen jini ch'iton bʌ i yalobil rey toj bʌ i pusic'al, i pi'ʌl bʌ a pusic'al.
2La' i mel ti toj jini winicob x'ixicob a cha'an.
La' i mel ti toj jini p'ump'uño' bʌ a cha'an.
3La' p'ojlic i wenlel jini año' bʌ ti wits yic'ot bujtʌl tac,
Cha'an toj bʌ a pusic'al mu' bʌ a pʌsbeñob.
4La' i mel jini p'ump'uño' bʌ. La' i coltañob.
La' i t'uchtan jini mu' bʌ i tic'lañob.
5La' i c'uxbiñetob che' anto q'uin,
Che' anto uw, c'ʌlʌl ti pejtelel ora.
6Che' bajche' mi' tilel ja'al ya' ba' tsepel jam, la' tilic jini Rey ba' añon lojon.
Che' bajche' ja'al mu' bʌ i mul pañimil, la' tilic.
7Mux i tajob i wenlel jini tojo' bʌ che' woli ti yumʌl.
Mux i tajob cabʌl i ñʌch'tʌlel i pusic'al winicob che' anto uw.
8La' i cha'len yumʌl ti pejtelel lum yic'ot ti ñajb.
La' i cha'len yumʌl ba' an jini colem ja' c'ʌlʌl ti' joytilel pañimil.
9Mi caj i c'uchchocoñob i bʌ i contrajob ya' ti' tojlel.
Mi caj i pʌcchocoñob i bʌ i contrajob ti' ts'ubeñal lum.
10Jini reyob año' bʌ ti' ti' colem ñajb mi caj i yochelob ti' wenta.
Jini reyob ti Tarsis, yic'ot ti Sabá, yic'ot ti Seba mi caj i ch'ʌmbeñob tilel i majtan.
11Isujm mi caj i c'uchchocoñob i bʌ pejtelel jini reyob ya' ti' tojlel lac Yum.
Winicob x'ixicob ti pejtelel pañimil mi caj i melbeñob i ye'tel.
12Come mi' loc'san ti wocol jini p'ump'un bʌ che' mi' c'ajtiben,
Yic'ot jini tic'lʌbil bʌ mach bʌ anic majqui mi' coltan.
13Mi' p'untan jini c'un bʌ yic'ot jini p'ump'un bʌ.
Mi' coltan jini p'ump'uño' bʌ.
14Mi caj i mʌn jini tic'lʌbilo' bʌ yic'ot jini chuculo' bʌ ti jontolil cha'an mi' yʌc'ob ti colel.
Mi caj i wen cʌntañob ame lon bejq'uic i ch'ich'el.
15Cuxul ti pejtelel ora. Mi caj i yʌq'uentel oro am bʌ ti Sabá.
Winicob x'ixicob mi caj i tajob jini Rey ti oración ti pejtelel ora.
La' sujbic i p'ʌtʌlel c'ʌlʌl mi' sʌc'an c'ʌlʌl mi' yic'an pañimil.
16Mi caj i yʌc' cabʌl i cuch jini cholel ya' ti joctʌl c'ʌlʌl ti pam tac jini wits.
Yuquiña cha'an i cuch che' bajche' ti Líbano.
Mi caj i p'ojlelob jini año' bʌ ti tejclum tac che' bajche' mi' p'ojlel jam ti lum.
17Chʌn an i p'ʌtʌlel i c'aba' ti pejtelel ora.
Mux i sujbel i ñuclel che' anto q'uin.
Mux i tajob i wenlel winicob x'ixicob ti pejtelel pañimil cha'an jini Rey.
Mux caj i yʌlob uts'at i pusic'al.
18La' ch'ujutesʌntic lac Yum Dios, i Dios Israel,
Mu' bʌ i bajñel mel ñuc tac bʌ i melbal.
19Ch'ujutesan i c'aba' am bʌ i ñuclel ti pejtelel ora.
La' bujt'ic pejtel pañimil yic'ot i ñuclel.
Che'ʌch yom, che'ʌch yom.
20Jiñʌch i yujtibal i yoración David, i yalobil Isaí.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About I T’an Dios