SALMOS 59
CTUBI
59
Oración cha'an mi' colel ti' c'ʌb i contrajob
1Dios, pʌyʌyon loq'uel ti' p'ʌtʌlel j contrajob.
Coltañon ti' tojlel jini tsa' bʌ i tempayob i bʌ tij contra.
2Pʌyʌyon loq'uel ti' p'ʌtʌlel jini mu' bʌ i cha'leñob jontolil.
Coltañon loq'uel ti' p'ʌtʌlel jini winicob yomo' bʌ tsʌnsa.
3Awilan, woli' chijtañoñob.
Tempʌbilobix jini p'ʌtʌlo' bʌ cha'an mi' contrajiñon.
C Yum, ma'anic tsac ñusʌbeyet a t'an, ma'anic tsac cha'le mulil.
4Ti ora jach mi' chajpañob i bʌ anquese ma'anic chuqui tsac tumbeyob.
La' ba' añon. Q'uele j contrajob.
5La' c Yum Dios, i Yumet Panchan yic'ot Pañimil, i Dioset israelob.
Ac'ʌyob ti tojmulil winicob x'ixicob ti pejtel pañimil.
Mach yomic ma' p'untan jontolo' bʌ mu' bʌ i ñusʌbeñob a t'an.
6Mi' sujtelob che' iq'uix, jinicñayob che' bajche' ts'i'.
Tselecña mi' ñumelob ti tejclum cha'an mi' yajñesañob jini p'ump'un bʌ.
7Mi' p'ojlel i wajleya jontolo' bʌ che' bajche' potspotsña bʌ i ya'lel i yej ts'i'.
Ti' yej jini xjop't'an an espada yilal.
Mi' yʌlob: Ma'anic majch mi' yubiñonla. Che'ʌch mi' lon ña'tañob.
8C Yum, jatet mi caj a tse'tañob,
Mi caj a tse'tan jini mach bʌ yomobic i cʌñet.
9Pero joñon mi caj c pijtanet, Dios, come c P'ʌtʌlelet.
Xuc'ulon come wola' cʌntañon.
10Dios, mi caj a p'untañon. Mi caj a majlel ñaxan tic wut.
Mi caj a wʌq'ueñon c t'uchtan j contrajob.
11Mach a tsʌnsañob, ame i cʌyʌyetob c pi'ʌlob.
Pam pucuyob ti a p'ʌtʌlel. Peq'uesañob.
C Yum, c mʌctʌjibet lojon.
12Leco chuqui mi' yʌlob. Mulilʌch i t'an.
Mi' chañ'esañob i bʌ ti p'ajoñel yic'ot ti lot.
Chocoyob jubel.
13Jisañob ti a mich'ajel, Dios. Jisañob jinto mach chʌn tsiquilobic.
La' i ña'tañob winicob x'ixicob woliyet ti yumʌntel ti Jacob yic'ot ti pejtelel lum c'ʌlʌl ba' jaxʌl pañimil.
14Mi' sujtelob che' ti ic'ajel. Jinicña mi' cha'leñob che' bajche' ts'i'.
Mi' joyob jini tejclum.
15Mi' sʌclañob ñumel i bʌl i ñʌc'.
Mi mach jasʌlic mi' yubiñob, mi' ñusañob ac'ʌlel ti calle.
16Mach che'ic joñon. Mi caj j c'ʌyin a p'ʌtʌlel ti' tojlel winicob.
Melel mi caj j c'ʌyin a wutslel ti c'am bʌ t'an che' ti sʌc'ajel,
Come jatet wola' q'uelon. I wentajet chan bʌ ts'ajc ba'an q'ueloñib.
Caj Coltayajet che' mi cubin wocol.
17Dios, mi caj j c'ʌyin a ñuclel. C p'ʌtʌlelet.
Cʌntʌbilon ti jini chan bʌ ts'ajc am bʌ i q'ueloñib.
Jatet, c Dios, ma' p'untañon.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About I T’an Dios