SALMOS 58
CTUBI
58
Jontol bʌ juezob
1Ubinla, juezob. ¿Toj ba chuqui mi la' wʌl?
¿Mu' ba la' mel winicob x'ixicob ti toj?
2Mach tojic woli la' melob. Ti la' pusic'al woli la' ña'tan jontolil.
Woli la' p'ojlesan jontolil ti pañimil.
3Sojquemobʌch jini jontolo' bʌ c'ʌlʌl che' bʌ tsi' yilayob pañimil. C'ʌlʌl che' alʌlob to, mi' cha'leñob lot.
4Lajal an i venenojlel che' bajche' lucum.
Lajalobʌch bajche' lucum mach bʌ yomic i yubin t'an,
5Mach bʌ muq'uic i jac' i yuts'esʌntel
Anquese mi' lon uts'esan jini wen yujil bʌ.
6Dios, lajalob yilal bajche' bajlum. C'ʌsbeñob i bʌquel i yej.
C Yum, c'ʌsbeñob ja'el i bʌquel i yej i yal bajlum.
7La' sʌc jilicob jini winicob che' bajche' ja' woli bʌ ti jilel.
La' jilicob che' bajche' i te'el jalʌjb mach bʌ anic mi' tsictiyel che' mi' jujlel ti jalʌjb.
8La' sajtic che' bajche' joch pupuy.
La' jilic che' bajche' mi' chʌmel i yojl to bʌ alʌl.
9Lolom jach pejtel chuqui mi' melob jini jontolo' bʌ. Mi caj i jilelob che' bajche' i pat te' mu' bʌ ti lejmel ti yebal a p'ejt.
Che'ʌch yom mi' junyajlel wejlañob majlel Dios ti' mich'ajel.
10Tijicña jini toj bʌ. Mi caj i q'uel che' mi' q'uextʌbentel i mul jini jontol bʌ.
Mi caj i mujlel i yoc ti' ch'ich'el jini jontolo' bʌ.
11Mux i ña'tañob pejtel winicob x'ixicob: Añʌch i chobejtʌbal jini tojo' bʌ.
Dios, isujm ma' cha'len meloñel ti pañimil.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About I T’an Dios