SALMOS 55
CTUBI
55
La' jisʌnticob jini jontolo' bʌ
1Dios, ubibeñon coración.
Mach a ñusan chuqui wolij c'ajtibeñet.
2Ñich'tañon, jac'beñon.
Cabʌl mu' ti t'an c pusic'al, ch'ijiyemon.
3Jini j contrajob mi' cha'leñob t'an tij contra. Yomob i tsʌnsañon.
Mi' bʌc'tesañoñob. Mi' lajob i t'an cha'an mi' tsʌnsañon ti' mich'ajel.
4Wen ch'ijiyem c pusic'al.
Woliyon ti bʌq'uen ame chʌmicon.
5Tsiltsilñayon cha'an bʌq'uen.
Mi' toj sajtel c pusic'al.
6Tsa cʌlʌ uts'at anic c cha'an i wich' x'ujcuts
Cha'an mic wejlel majlel ba' mij c'aj co.
7Anic c wich' tsa' puts'iyon majlel ti ñajtʌl,
Tsa' chumleyon ti jochol bʌ lum.
8Tsac bʌc' sajca xuc'ul bʌ cajñib
Ba' mach i tajayonic jini bʌbʌq'uen bʌ ic'.
9Jisañob, c Yum. Socbeñob i t'an jini winicob cha'an mach mʌjlic i cha'añob.
Come q'uelel c cha'an jini jontolil yic'ot jini leto am bʌ ti tejclum.
10Ti q'uiñil yic'ot ti ac'ʌlel mi' xʌñob ñumel i ts'ajquil tac tejclum am bʌ ti' joytilel.
An mulil yic'ot wocol ya' ti' yojlil tejclum.
11Wen jontolob ya' ti' yojlil tejclum.
Belel ora an tic'laya yic'ot lot ti choñoñibʌl.
12Come mach j contrajic jini tsa' bʌ i yʌ'leyon.
Tsa'ic i pʌsʌ i bʌ tij contra, tsa' mejli j cuch.
Jini tsa' bʌ tejchi i contrajiñon ma'anic tsi' wʌn ts'a'leyon.
Tsa'ic i ts'a'leyon, tsa' mejliyon ti puts'el.
13Jatet j cʌñʌ bʌ tsa' wʌ'leyon. Laj bʌ winiconla.
C pi'ʌlet ti xʌmbal, wen cʌmbilet c cha'an.
14Cabʌl tsa' lac pejca lac bʌ ti uts'at.
Cabʌl tsa' tem ochiyonla ti' yotot Dios.
15La' jilicob ti ora. La' chʌmicob,
Come an i jontolil ti' yotot yic'ot ti' pusic'al.
16Pero joñon mi caj c chʌn pejcan Dios.
Lac Yum mi caj i coltañon.
17Che' ti ic'ajel yic'ot ti sʌc'ajel yic'ot ti xinq'uinil
Mi caj c suben c wocol.
Mi caj i yubibeñon c t'an.
18Mi caj i pʌyon loq'uel ti' p'ʌtʌlel j contrajob.
Mi caj i ñʌjch'el c pusic'al come mach i tajayoñobix.
Come cabʌlob mu' bʌ i contrajiñon.
19Dios mi caj i yubiñon.
An i yumʌntel c'ʌlʌl ti wajali c'ʌlʌl ti pejtelel ora.
Mi caj i ju'sʌbeñob i pusic'al jini jontolo' bʌ, come ma'anic mi' cʌyob i mul.
Ma'anic mi' bʌc'ñañob Dios.
20Jini j cʌñʌ bʌ tsi' choñoyon che' ma'anic c mul ti' tojlel.
Tsi' jeme i t'an tsa' bʌ i subeyon.
21Tsi' pejcayon ti uts'at,
Pero an guerra ti' pusic'al.
Ñumen bojy i t'an yilal bajche' aceite.
Wen jay i yej yilal bajche' espada.
22Aq'uen a cuch lac Yum. Jini mi caj i cuchbeñet majlel.
Ma'anic mi' junyajlel cʌy jini toj bʌ ti' bajñelil.
23Dios mi caj i chocob jubel ti tam bʌ ch'en ba' mach chʌn loq'uicob.
Ma'anic mi caj i ts'ʌctiyel i jabilel jini stsʌnsajob yic'ot xlotiyajob.
Pero joñon mic xuc'chocon c pusic'al ti Dios.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About I T’an Dios