SALMOS 49
CTUBI
49
Tonto jini mu' bʌ i yʌc' i pusic'al ti' chubʌ'añʌl
1Winicob x'ixicob, ubinla iliyi ti pejteletla.
Pejtel xchumtʌlob ti pañimil, ñich'tanla.
2Jini che' jach bʌ añob yic'ot jini ñuco' bʌ,
Jini wen chumulo' bʌ yic'ot jini p'ump'uño' bʌ, ñich'tanla.
3Añʌch c ña'tʌbal, jini cha'an mic sub.
Mi cʌc' ti tsictiyel jini woli bʌ c ña'tan tic pusic'al come tsa'ix c ch'ʌmbe isujm.
4Mi caj c sub ti lajiya jini woli bʌ c ña'tan.
Mi caj j c'ʌn música am bʌ i ch'ajñal cha'an mic tsictesan.
5¿Chucoch mic cha'len bʌq'uen che' ti' yorajlel wocol
Che' joyolon ti xjontolilob woli bʌ i contrajiñon?
6Winicob mi' lon ña'tañob an i coltʌntel cha'an i chubʌ'an.
Mi' chañ'esañob i bʌ cha'an cabʌl i chubʌ'an.
7Ma'anic majch mi mejlel i tojben i mul i pi'ʌl cha'an mi' loq'uel ti' p'ʌtʌlel mulil.
Mach mejlic i yʌq'uen Dios i tojol i mul,
8Come wen letsem i tojol i cuxtʌlel.
Mach mejlic i toj ti pejtelel ora,
9Cha'an mi' taj i cuxtilel mach bʌ anic mi' jilel,
Cha'an ma'anic mi' yoc'mʌl ti mucoñibʌl.
10Che' jach mi' yujtel.
Mi' chʌmel jini am bʌ i ña'tʌbal.
Mi' jilel jini tonto bʌ yic'ot jini jontol bʌ.
Mi' cʌyob i chubʌ'an, mi' ch'ʌmob yaño' bʌ.
11Mi' lon ña'tañob ti' pusic'al mi caj i yajñelob ti pejtelel ora,
Mi' lon ña'tañob mach jilic i yotot tac ba' chumul i p'olbal.
Mi' yotsbʌbeñob i c'aba' jini lum lajal bajche' i c'aba'.
12Ma'anic majch mi' chʌn ajñel ti pañimil anquese c'uxbibil.
Lajal mi' jilel bajche' jini bʌte'el.
13I tilel che'ʌch mi' lon ña'tañob pero tontojob.
Jini mu' bʌ i tsajcañob, che'ʌch mi' lon ña'tañob ja'el.
14Lajalobʌch bajche' tiñʌme' mu' bʌ i pʌjyelob majlel ti chʌmel.
Lajal mi' majlelob ti chʌmel.
Mi caj i yumañob jini tojo' bʌ che' ti sʌc'ajel.
Mux i jilelob i bʌc'tal, mux i yajñelob ba'an chʌmeño' bʌ.
15Mach che'ic joñon. Dios mi caj i mʌñon loq'uel ti' p'ʌtʌlel chʌmel.
Dios mi caj i pʌyon ti' tojlel.
16Mach a cha'len bʌq'uen che' mi' yochel ti rico juntiquil winic,
Che' mi' p'ojlel i chubʌ'an ti' yotot.
17Come ma'anic chuqui mi caj i ch'ʌm majlel che' mi' chʌmel.
Ma'anix i ñuclel ba' mi' c'otel,
18Anquese tijicña cha'an cabʌl i chubʌ'an che' cuxul to,
Come winicob mi' c'uxbiñob jini wen chumul bʌ.
19Muq'uix i chʌmel che' bajche' yaño' bʌ.
Mach chʌn q'uelelix i cha'an i sʌclel pañimil ti pejtelel ora.
20Jini winic mu' bʌ i c'uxbintel, mi ma'anic mi' ch'ʌmben isujm,
Lajalʌch bajche' jini bʌte'el mu' bʌ i jilel.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About I T’an Dios