SALMOS 45
CTUBI
45
Che' mi' ñupuñijel jini rey
1But'ul c pusic'al cha'an jini wen tac bʌ com bʌ c sub.
Mic sub i ñuclel jini rey ti c'ay.
Jini cac' i wentajʌch pluma ti' c'ʌb jini wen yujil bʌ ts'ijb.
2Ñumen a t'ojol jax bajche' pejtel winicob.
Awujil uts bʌ t'an.
Jini cha'an Dios tsa'ix i yʌq'ueyet i yutslel i t'an ti pejtelel ora.
3Cʌchʌ ti a ñʌc' a wespada.
C'ax p'ʌtʌlet, pʌsʌ i ñuclel a yumʌntel.
4Cha'len marcha ti' wut a contrajob, come tsa' mʌjli a cha'an
Cha'an ti caj a sujmlel yic'ot a wutslel yic'ot a tojel.
Pʌsʌ ñuc tac bʌ a we'tel cha'an p'ʌtʌlet.
5Jay i ni' a jalʌjb mu' bʌ i jec'ben i pusic'al a contrajob.
Winicob x'ixicob mi caj i yochelob ti a wenta.
6C Yum, an a yumʌntel ti pejtelel ora.
Jini a baston i yejtalʌch a yumʌntel. Toj ma' cha'len meloñel.
7Tsa'ix a c'uxbi chuqui tac toj.
Tsa'ix a ts'a'le jontolil.
Jini cha'an Dios, jini a Dios, tsa'ix i muluyet ti aceite yilal,
Cha'an mi' yʌq'ueñet i tijicñʌyel a pusic'al ñumen bajche' a pi'ʌlob.
8An i yujts'il a pislel bajche' xojocña bʌ mirra yic'ot áloe yic'ot casia.
Tijicña a pusic'al ya' ti colem otot melbil bʌ ti marfil ba' woli ti t'an música.
9Ya' añob xch'oc bʌ i yalobilob reyob ti' tojlel jini x'ixicob año' bʌ i ñuclel.
Ya'ʌch wa'al jini x'ixic bʌ rey ti a ts'ejtʌl.
Lʌpʌl i cha'an i bujc joch'bil bʌ ti oro ch'oyol bʌ ti Ofir.
10Xch'oc bʌ calobil, ubibeñon c t'an.
Ac'ʌ ti a pusic'al.
La' ñajʌyicob ti a pusic'al a pi'ʌlob yic'ot jini año' bʌ ti' yotot a tat.
11Mi caj i c'uxbiñet jini rey come a t'ojol mi' q'uelet.
Jiñʌch a Yum, yom ma' c'uxbin.
12Talobix ch'oyolo' bʌ ti Tiro i yʌq'ueñet a majtan.
Jini wen chumulo' bʌ ti lum mi caj i c'ajtibeñet a wutslel.
13I t'ojol jax jini xch'oc bʌ i yalobil rey woli bʌ i pijtan ti' mal i yotot.
Ñotbil jini oro ti' pislel.
14Mi caj i pʌjyel majlel ba'an jini rey lʌpʌl i cha'an joch'bil bʌ i bujc.
Jini xch'oc bʌ i pi'ʌlob mu' bʌ i pi'leñob majlel
Mi caj i pʌjyelob majlel ya' ba' añet.
15Tijicña i pusic'al mi caj i pʌjyelob majlel cha'an mi' ñuc'añob i pusic'al.
Mi caj i yochelob ti' yotot jini rey.
16Xch'oc bʌ calobil, cha' ubibeñon c t'an.
Jini a walobilob mi caj i tajbeñob i ye'tel i tat.
Mi caj a wotsañob ti yumʌlob ti pejtelel pañimil.
17Mi caj cʌc' ti cʌjñel a c'aba' ti' tojlel winicob x'ixicob,
Cha'an mi' tsictesʌbeñob i yalobilob ti jujunlajm.
Jini cha'an mi caj i chʌn subob a ñuclel ti pejtelel ora.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About I T’an Dios