SALMOS 26
CTUBI
26
Woli' tsictesan tojʌch i winic
1C Yum, tsictesañon cha'an tojon.
Xuc'ul tsac mele chuqui wen.
Tsa'ix c ñopoyet ti' xuc'tilel c pusic'al.
2C Yum, q'uelbeñon c pusic'al, ac'ʌyon ti prueba.
Q'uele mi sʌc c pusic'al yic'ot c ch'ujlel.
3Wolic chʌn ña'tan a wutslel.
Mic mel che' bajche' tsa' cʌntesayon ti isujm.
4Ma'anic mi cajñel yic'ot winicob yujilo' bʌ lot.
Ma'anic mi cajñel yic'ot jini cha'p'ejl jach bʌ i pusic'al.
5Mic ts'a'len jini mu' bʌ i cha'leñob mulil.
Ma'anic mic tempan c bʌ yic'ot jini jontolo' bʌ.
6Cha'an ma' q'uel ma'anic c mul mic poc j c'ʌb.
C Yum, mic lʌc'tesan c bʌ ba'an i pulʌntib a majtan.
7Mic subeñet wocolix a wʌlʌ.
La' c sub pejtel a melbal come ñucatax.
8C Yum, mij c'uxbin a wotot ba' ma' chumtʌl,
Ya' ba' ma' pʌs a ñuclel.
9Mach a pʌyon majlel yic'ot xmulilob.
Mach a tsʌnsañon yic'ot stsʌnsajob.
10Jontol i melbalob,
Mi' ch'ʌmob cabʌl taq'uin ti' majtan.
11Ixcu joñon, toj mic cha'len xʌmbal.
Mʌñʌyon loq'uel ti' p'ʌtʌlel mulil, pʌsbeñon a c'uxbiya.
12Mic ch'ujutesan lac Yum ba' mi lac tempan lac bʌ come woli' cʌntañon.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About I T’an Dios