SALMOS 146
CTUBI
146
Dios mi' coltan jini p'ump'uño' bʌ
1¡Aleluya!
Yom mic sub i ñuclel c Yum ti pejtelel c pusic'al.
2Mi caj c chʌn sub i ñuclel lac Yum che' cuxulon to.
Mi caj j c'ʌyiben i ñuclel c Dios che' wʌ' to añon.
3Mach mi la' wʌc' la' pusic'al yic'ot jini yumʌlob ti pañimil,
Come winicob jach. Mach muq'uic i coltañonla.
4Che' mi' cʌy i japob ic' mi' sujtelob ti lum.
Ti jini jach bʌ q'uin mi' to'ol jilel chuqui tsi' ña'tayob i mel.
5Tijicña mu' bʌ i taj i coltʌntel ti' Dios Jacob.
Ñʌch'ʌl i pusic'al woli' pijtan lac Yum, come jiñʌch i Dios.
6Jiñʌch tsa' bʌ i mele panchan yic'ot pañimil
Yic'ot colem ñajb yic'ot pejtel i bʌl.
7Mi' mel ti toj jini tic'lʌbilo' bʌ.
Mi' yʌq'ueñob i waj jini año' bʌ i wi'ñal.
Lac Yum mi' yʌc' ti colel jini ñup'ulo' bʌ.
8Lac Yum mi' cambeñob i wut jini xpots'ob.
Lac Yum mi' tijicñesʌbeñob i pusic'al jini ch'ijiyemo' bʌ.
Lac Yum mi' c'uxbin jini tojo' bʌ i pusic'al.
9Lac Yum mi' cʌntan jini ch'oyolo' bʌ ti yambʌ lum.
Mi' coltan meba' x'ixicob yic'ot meba' alʌlob,
Pero mi' jisʌbeñob i tijicñʌyel jini jontolo' bʌ.
Mi' tajob wocol ti' jilibal.
10Lac Yum mi' cha'len yumʌntel ti pejtelel ora.
Jiñʌch la' Dios, añet bʌ la ti Sion.
I Diosʌch la' walobilob yic'ot i yalobilob ti lajm ti lajm.
¡Aleluya!

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About I T’an Dios