SALMOS 132
CTUBI
132
I chumlib Dios
1C Yum, ña'tʌben pejtelel i wocol David.
2Tsi' yʌq'ueyet i t'an.
Tsi' wa'choco i t'an ti' tojlel jini p'ʌtʌl bʌ Dios, i Dios Jacob.
3Isujm ma'anic mi caj cochel ti cotot, che'en.
Ma'anic mi caj c ñoltʌl tic ch'ac.
4Ma'anic mi caj c cha'len wʌyel,
Ma'anic mi caj c muts' c wut,
5Jinto mic tajben i yajñib lac Yum,
I chumlib jini p'ʌtʌl bʌ i Dios Jacob, che'en.
6Awilan, tsa cubi lojon ya'an jini Arca ti Efrata.
Ti wi'il tsac taja lojon ya' ti te'el.
7Conla ti' chumlib Dios.
La' lac ch'ujutesan ya' ba'an i t'uchlib i yoc.
8C Yum, yom ma' wa'tʌl. La' ti chumtʌl ba' mi' mejlel a c'aj a wo
Yic'ot jini Arca ba' ma' tsictesan a ñuclel.
9La' toj'acob i pusic'al jini motomajob a cha'an.
La' i chajpañob i yespíritu che' bajche' mi' lʌpob i pislel.
La' ñuc'acob i pusic'al a cha'año' bʌ. La' i tsictesañob i bʌ.
10Mach ma' mʌyben a wut jini yajcʌbil bʌ a cha'an,
Come c'ux ma' wubin a winic David.
11Lac Yum tsi' yʌq'ue David i t'an mu' bʌ caj i ts'ʌctiyel, xuc'ul bʌ ti pejtelel ora:
Ya' ba' buchulet ti a yumʌntel mi caj c buchchocon juntiquil a p'olbal.
12Mi xuc'ul mi' jac'ob jini trato bʌ c t'an a walobilob,
Mi xuc'ul mi' jac'ob c t'an mu' bʌ caj j cʌntesañob,
Mi caj i cha'leñob yumʌl ti a buchlib ti pejtelel ora, che'en lac Yum.
13Come lac Yum tsi' yajca Sion jini ch'ujul bʌ tejclum
Cha'an ya' yom chumtʌl.
14Tsi' yʌlʌ lac Yum: Jiñʌch cajñib ti pejtelel ora ba' mi caj j c'aj co.
Wʌ' mi caj c chumtʌl cha'an che' yom c pusic'al.
15Mi caj c wen p'ojlesʌbeñob i bʌl i ñʌc' jini wʌ' bʌ chumulob.
Mi caj c wen aq'ueñob i waj jini p'ump'uño' bʌ.
16Mi caj j coltan i motomajob.
Jini ch'ujulo' bʌ ju'ucñayob mi' cajelob ti t'an cha'an i tijicñʌyel i pusic'al.
17Mi caj c p'ojlesʌben i p'ʌtʌlel David yic'ot i p'olbal.
Mi caj cʌq'uen ñuc bʌ i ye'tel che' bajche' lámpara mach bʌ yujilic yajpel, jini yajcʌbil bʌ c cha'an.
18Mi caj cʌc' ti quisin i contrajob.
Pero wen ñuc mi caj i q'uejlel jini Rey ti' yumʌntel. Che' tsi' yʌlʌ lac Yum.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About I T’an Dios