SALMOS 129
CTUBI
129
La' i tojob i mul i contrajob Sion
1Cabʌl tsi' tic'layoñob c'ʌlʌl che' ch'itoñon to,
La' i yʌlob israelob ti junjuntiquil.
2Anquese cabʌl tsi' tic'layoñob c'ʌlʌl che' ch'itoñon to,
Ma'anic tsa' mʌjli i cha'añob.
3Jini xpic lumob tsi' piquiyob c pat yubil yic'ot asiyal.
Tam tac tsi' lowoyoñob, che'ob.
4Toj lac Yum.
Tsa'ix i yʌc'ʌ ti bic'ti ts'ojquel i lazo jini jontolo' bʌ cha'an mij colel.
5La' i yubiñob quisin. La' i tʌts'ob i bʌ
Pejtel mu' bʌ i ts'a'leñob jini chumulo' bʌ ti Sion.
6La' bʌc' jilicob che' bajche' jam mu' bʌ i pasel ti' jol otot,
Mu' bʌ i tiquin ti q'uin.
7Jini stsep jam mi' to'o ñumel, jochol i c'ʌb,
Ma'anic chuqui mi' set cʌch majlel.
8Jini xñumelob ma'anic mi' subeñob:
La' i yʌq'ueñet i yutslel lac Yum,
Mi cʌq'ueñet lojon i yutslel lac Yum, mach che'icob.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About I T’an Dios