JOB 12
CTUBI
12
Job tsi' yʌlʌ an i p'ʌtʌlel yic'ot i ña'tibal Dios
1Job tsa' caji ti t'an: 2Jatet jachla an la' pusic'al yubil. Jatet jachla mi la' ña'tan chuqui toj. 3Pero an c pusic'al ja'el lajal bajche' jatetla. Mic ña'tan ja'el chuqui toj. Jini woli bʌ la' wʌl mi' pam ña'tintel. 4Wʌle wolix i wajleñonob c pi'ʌlob anquese tojon. Pero ti yambʌ ora Dios tsi' coltayon che' bʌ tsaj c'ajtibe j coltʌntel. 5Jini wen chumul bʌ mach bʌ cʌmbilic i cha'an wocol mi' ts'a'len jini p'ump'uño' bʌ. Mi' tse'tan jini mu' bʌ i yajlelob. 6Jini xujch'ob mi' wen chumtʌlob cha'an i xujch'. Jini mu' bʌ i contrajiñob Dios mi' chʌn cha'leñob bajche' jach yomob i pusic'al. Dios mi' we'sañob, mi' coltañob.
7C'ajtibeñob jini bʌte'el mi mach isujmic. Mux i cʌntesañet. Jini te'lemut mi caj i pʌsbeñet. 8La' i cʌntesañet jini lum yic'ot i chʌyil ja'. 9Laj yujilob jiñʌch i c'ʌb lac Yum tsa' bʌ i meleyob. 10Dios mi' yʌq'uen i cuxtilel pejtel cuxul bʌ. Mi' yʌq'ueñob i cuxtilel pejtel winicob. 11Che' bajche' mi' wen cʌn we'el jini quej, che' ja'el c pusic'al mi' wen cʌn chuqui isujm che' mi cubin. 12Añob cabʌl i pusic'al jini ñoxobix bʌ. Mi' wen ch'ʌmbeñob isujm.
13Ch'oyol ti Dios pejtel lac ña'tibal yic'ot pejtel lac p'ʌtʌlel. Cabʌlʌch i pusic'al Dios mu' bʌ i cʌntesañonla. 14Che' an chuqui mi' jem, ma'anic majqui mi' cha' mel. Mi tsi' ñup'u winic, ma'anic majqui mi' yʌc' ti loq'uel. 15Mi tsi' tiq'ui ja'al, mi' tiquin pejtel cuxul bʌ. Che' mi' choc tilel ja'al, mi' bujt'el tac ja'. 16I bajñel an i ña'tibal yic'ot i p'ʌtʌlel. Jini sajtemo' bʌ yic'ot jini tsa' bʌ i yʌc'ʌyob ti sajtel laj añob ti' wenta.
17Dios mi' yotsan ti tonto juezob yic'ot xcʌntesajob. 18Mi' ts'ocbeñob i cadena tac jini p'ump'uño' bʌ cʌchbilo' bʌ cha'an año' bʌ i ye'tel. Mi' loc'san yumʌlob ti' ye'tel. 19Mi' pʌy majlel jini motomajob pits'ilob i yoc. Mi' xitchocon jini p'ʌtʌlo' bʌ. 20Mi' chilbeñob i c'ʌjñibal jini wen yujilo' bʌ t'an. Mi' yʌc' ti asiyel i ña'tibal jini ñoxobix bʌ. 21Mi' yʌc' ti ts'a'lentel colem yumʌlob. Mi' chilbeñob i p'ʌtʌlel jini p'ʌtʌlo' bʌ. 22I c'ʌc'al Dios mi' yʌc' ti sʌc jilel jini axñal am bʌ ti' tojlel jini woli bʌ ti chʌmel. 23Mi' yʌc' ti p'ojlel winicob ti chajp ti chajp. Mi' cha' jisañob. Mi' pam pucob. Mi' cha' much'quiñob tilel ti' lum. 24Mi' socben i pensar yumʌlob, presidentejob yic'ot reyob. Mi' yʌc'ob ti sajtel ti mate'el ba' ma'anic bij. 25Sajtemob ti ic'ch'ipan bʌ pañimil, mi' lon cha'leñob xʌmbal, come ma'anic i c'ʌc'al. Tacamechel mi' cha'leñob xʌmbal che' bajche' xyʌc'ajel.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About I T’an Dios