DEUTERONOMIO 22
CTUBI
22
1Mi tsa' q'uelbe i wacax mi i tiñʌme' a pi'ʌl che' sajtem, mach yomic che' jach ma' q'uel, pero yom ma' chucben majlel jini a pi'ʌl. 2Mi mach cʌñʌlic a cha'an i yum, o mi ñajt to chumul, yom ma' poj otsʌben i yʌlac' ya' ti a potrero. Ya' yom mi' c'ʌlʌ cʌytʌl jinto che' mi' c'otel i sajcan i yum. Che' jini mi caj a cha' sutq'uiben. 3Che' yom ma' mel ja'el mi i burro, mi i bujc, mi chuqui tac jach mi' sʌt a pi'ʌl. Yom ma' lotben cha'an ma' cha' aq'uen i yum. 4Mi tsa' q'uelbe i burro mi i wacax a pi'ʌl che' yajlem ya' ti bij, mach che'ic jach yom ma' to'ol ñumel, pero yom ma' coltan a pi'ʌl ti techol.
5Jini x'ixic mach yomic mi' lʌpben i bujc i wex winicob. Jini winic mach yomic mi' lʌpben i pislel x'ixicob, come ts'a'lebil ti lac Yum Dios majqui jach mi' mel che' bajche' jini. 6Che' woliyet ti xʌmbal ñumel ti bij mi tsa' q'uelbe i c'u' mut ti' t'ejl bij, mi ti lum, mi ti' c'ʌb te', mi ya'an i tun, mi i yalix, mi pʌctʌbil to i cha'an i ña', mach yomic ma' chucben i ña yic'ot i yal. 7Yom ma' col majlel i ña'. Cojach i yal mi mejlel a pʌy cha'an uts'at chuqui mi' yujtel ti a tojlel, cha'an mi' ñajtan a jabilel. 8Che' ma' mel tsiji' bʌ a wotot, yom ma' joy ts'ajquiben i jol ya' ba' mi la' letsel ame yajlic juntiquil, ame anic a mul che' jini. 9Mach yomic ma' pʌc' a ts'usub ba'an yambʌ pʌc'ʌbʌl cha'an ma'anic mi' junyajlel sajtel a we'tel ti multa che' mi' tilelob año' bʌ i ye'tel i lu' chilbeñetob jini ts'usub yic'ot jini pʌc'ʌbʌl ja'el. 10Mach yomic temel ma' c'ʌn ti top' lum jini wacax yic'ot burro. 11Mach yomic ma' jal cha'chajp puy ti' melol pisil. Mach yomic i tsutsel tiñʌme' temel yic'ot lino. 12Che' ma' mel rebozo cha'an ma' bʌc' a bʌ, yom ma' ts'is jaxbil bʌ puy ya' ti jujump'ejl i xujc.
Jini mandar tac cha'an chuqui toj
13Che' an juntiquil mu' bʌ i pʌy x'ixic cha'an i yijñam, che' bʌ tsa'ix i pi'le mi tsa' caji i jop'ben i mul, 14mi tsa' to'ol caji i payxo sajcʌben i mul, mi tsi' yʌlʌ: “Mach xch'oquix ili x'ixic che' bʌ tsac teche c pi'len”, mi che'en. 15Che' jini la' tilicob i tat i ña' jini xch'oc. La' i pʌsob i yejtal i ch'oclel ti' tojlel i wutob jini xñoxob ya' ti tejclum. 16I tat jini xch'oc mi caj i subeñob jini xñoxob ya' ti tejclum: “Joñon tsa cʌq'ue calobil ili winic cha'an i yijñam. Wʌle wolix i ts'a'len. 17Wolix i payxo sajcʌben i mul. Woli' yʌl: Mach xch'oquix tsac taja a walobil, che'en, pero q'uelbenla i yejtal i ch'oclel jini calobil”, che'en. Che' jini muq'uix i t'ʌsben i pislel jini xch'oc bʌ i yalobil ti' tojlel jini xñoxob. 18Jini xñoxob muq'uix i chucob jini winic cha'an mi' jats'ob ti pʌchi. 19Muq'uix i yʌq'ueñob i toj multa uxbajc' peso (1,200). Wersa mi caj i yʌq'uen i tat jini xch'oc, come tsa'ix i lon to'ol ac'ʌ ti quisin jini xch'oc ti' tojlel jini israelob. Jini cha'an mi caj i cʌytʌl cha'an i yijñam. Mach mejlic i choc loq'uel ti' yotot ti pejtelel ora. 20Pero mi isujmʌch jini t'an cha'an mach xch'oquix tsi' taja, 21che' jini an ti' wenta jini winicob ya' ti tejclum cha'an mi' chucob majlel ya' ti' ti' yotot i tat cha'an mi' julob ti xajlel. Che' jini mi' caj ti chʌmel cha'an tsa'ix i mele chuqui leco ti' tojlel Israel, come tsi' cha'le i ts'i'lel ti' yotot i tat. Che' jini mi' caj ti lajmel jontolil ti la' tojlel.
22Mi tsa' tajle winic ñolol yic'ot x'ixic am bʌ i ñoxi'al, la' laj chʌmicob, jini winic yic'ot jini x'ixic, cha'an mi' jilel chuqui leco ti' tojlel Israel.
23Mi an juntiquil xch'oc c'ajtibilix bʌ i cha'an winic, mi tsa' c'oti yambʌ winic ya' ba'an ti' mal tejclum, mi tsa' xʌ caji ti ñoltʌl yic'ot, 24che' jini yom mi la' laj bʌ chucob loq'uel ya' ti' ti' jini tejclum cha'an mi la' julob ti xajlel. Mi caj i chʌmel jini xch'oc ti' caj cha'an ma'anic tsi' cha'le oñel ya' ti mal tejclum. Mi caj i chʌmel jini winic ti' caj cha'an tsi' pi'le jini c'ajtibilix bʌ xch'oc. Che'ʌch yom mi la' jisan jontolil ti la' tojlel.
25Pero mi tsi' wersa pi'le xch'oc juntiquil winic che' an ti cholel, wersa yom mi' chʌmel jini winic, come tsi' tic'la jini xch'oc. 26Pero jini xch'oc ma'anic chuqui mi caj la' tumben, come ma'anic i mul cha'an mi' chʌmel, come lajal tsi' yubi i tic'lʌntel che' bajche' juntiquil mu' bʌ i tsʌnsʌntel che' ma'anic i mul. 27Come jini winic tsi' taja ya' ti cholel. Jini xch'oc tsi' cha'le oñel pero ma'anic majch tsi' yubibe i yoñel cha'an mi' coltan.
28Mi mach c'ajtibilic jini xch'oc, mi tsi' taja winic mi tsa' caji ti ñoltʌl yic'ot cha'an mi' pi'len, mi an majqui tsi' q'uele, 29jini winic tsa' bʌ ñole yic'ot jini xch'oc muq'uix i yʌq'uen lujump'ejl i yuxc'al sʌsʌc taq'uin i tat jini xch'oc. Pero jini winic muq'uix i pʌy jini xch'oc come tsa'ix i pi'le. Mach mejlic i choc loq'uel ti pejtelel ora che' cuxulob to. 30Mach a pʌyben i yijñam a tat come i pi'ʌlʌch a tat. Mach a wʌc' ti quisin a tat.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About I T’an Dios