Yóni 7
AUYNT
7
Ísun-áfárawaisai-taai.
1Minkákémbá Yúndiyaa-aempaken-kwaasi Ísumba tufuwónae suntáféna Ísu Yúndiyaa-aempaꞌa ímba númba Káríri-aempaꞌa wénuwana 2Yúndaa-waasimo wááu-nambo ésamo tanómbo kaúfún-kanaa ampáámbá úwasa 3Ísun-áfárawaisai karaánááꞌa ankésa sésa maanáémpáꞌá tuwéma Yúndiyaa-aempaꞌa waásimo túwaandu íyapaꞌa ení kísau komáínasa pósa ení waási ení kawe-kísáú awánaaro. 4Seyaafáꞌ-wáásí suwánáíwae síyawi ímba aúpáꞌá kísau maénááfo seyaafáꞌ-wáásí túrankaꞌa kísau komauwó sésa 5Ísun-áfárawaisai wentáfésa ímba imáyáa ésa sésa Maníkómpákémbá kunkáiye sumbá minááí simámúwana 6Ísu simátimena séna seyaafáꞌnánká kesí áwáumo suwánáíyan-kanaa ímba tiyáifo kembiwí úwoi wíyasa tuwánésa 7marapáꞌ-wáásí kembá ímba aaisambá tíkaafo miwímó on-áwáúsáféꞌo súndasafesa kembá aaisambá síkaawe. 8Tanómbo opaꞌá ke koró. Seyaafáꞌnánká kesí áwáumo suwánáíyan-kanaa ímba tiyáifo káféꞌa ímba tanómbo opaꞌá kúmpo kemá koró séna 9Káríri-aempaꞌa méraiye.
Ísu Yérúsaremufaꞌo kuráin-aai.
10Ísu mérowasa áfárawaisai tanómbo upaꞌá kuwaná ánaaemba wemá aúpáꞌá kúwasa 11Yúndaa-oraaꞌ-waasi Ísumba ayaafáí ésa sésa nááfara méraiyo sésa tísai uwasá 12Ísuntafesa úwoi-waasi sáwífaꞌ-aai sésa tuwímbai sésa kaweꞌ-wáásín-iye suwasá tuwímbai sésa ímbanifo karoꞌ-wáásín-iye sésa 13Yúndaa-oraaꞌ-waasi sáwíꞌa uwásínkáafo sésa ímba aforaꞌá sumbá umémpaꞌa tukáawe.
14Yúndaa-waasimo wááu-nambo úmakesamo tanómbo kaúfún-kanaa séfasefa úwana afufuntan-kánáá Ísu óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa iména wenáái simátimuwasa 15Yúndaa-oraaꞌ-waasi isésa táátafesa ésa tóipimba tiyáámba faafésa sésa ámáán-aaimo uwáítáíꞌ-opaꞌá ímba koména ísaraimbanifo nááfakena ísaraiyo suwaná 16Ísu minímáyáámó umbá iséna séna kesí imáyáafinkemba ímba simátimumpo Maníkó siꞌmákaiwaini imáyáafinkemba simátimune. 17Kembiwí imáyáama éꞌa séꞌa nááfaken-aaiya simásímakaiyo. Wení imáyáafinkenaꞌi Maníkóní imáyáafinkenaꞌiyo-imayaa wéowe. Maníkómó siyáintemba ónaemo síyawi miwímó ésa simátimunda-aaigoni áwáuma isánááwe. 18Kentí imáyáafinken-aaimo síyawi kesúwíꞌa mósá maráíwae sésa kentí imáyáafinkemba wésefo tiꞌmákaiwain-awiꞌa mósá maránae síyawi ímba
karoꞌá sembá éraiꞌ-aai wésewe. 19Mósese ámáámba simátímakombanifo ímba ísámai kaweꞌá uréꞌe sembá sínkamonae wésewe súwasa 20úwoi-waasisomba sésa ímba tufuwónae-imayaasa wéumpo enarumpimbá sáwí-amutamba méraisa miyán-ááí séne suwaná 21Ísu séna ámáán-aai ísáán-kanaaraꞌa ímba awánaraan-kwaameꞌa uráunda póꞌa kemá sáwífaꞌ-imayaan-owe. 22Kentíwáꞌnárakemba sésa iyámpói matínkaraawasa afakaumboé-noꞌwaamba waésa túma kárámai araénáémba ónááwe suwaná ánaaemba Mósese minááí agaimakómba pósa tuwímbai-kanaa ámáán-aai ísáán-kanaaraꞌa miyá wéowe. 23Móseseni ámáámba ímba taráíyaamba póꞌa saagaan-kánááráꞌá miyán-kísáú iyámpói túraꞌa wéowe. Énifo saagaan-kánááráꞌá moóráwigomba asófankaraunda póꞌa kísau maénafo séꞌa aaisambá wésiyowe. 24Ímba awánéraase aaisáféꞌa ímba simátínkáaro. Éraiꞌa awánáíyan-aaisafeꞌa simátínkáaro Ísu siyáiye.
25Ísu simátimuwasa tuwímbai Yérúsaremu-naopaken-kwaasi sésa minkwáásísáfésawa tufuwónae wéseo sésa 26wemá aforaꞌá wenáái simátímísaꞌanifo ímba aaifimbá maiyánkaraawe. Óraaꞌ-waasisomba sésawa wemá Maníkómó íyáfasinankaraiwai Káráísitin-iye miyáwá wése ína wéseo. 27Maankwáásígóní naaópaꞌa awánáúndanifo Maníkómó íyáfasinankaraiwaini naaópaꞌa ímbo awánáúndafakemba tíníye siyáawe.
28Minkákémbá Ísu óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa simátimena séna kembá éra suwánéra kesi máápaꞌa éra awánéra miyáwá uráao. Ímba kesí imáyáafinkemba kunkáumpo moóráwigo siꞌmáráísaꞌa kunkáumne. Wemá éraiteꞌo siwáín-iye. Wembá ímba awánaraafo 29kemá éꞌa awánáúndawi siꞌmákaisaꞌa wempákémbá kunkáumne súwasa 30minááímó súnkakemba wembá taꞌótoranae sésa umbánifo wení kanaamá ímba tiyóntafesa ímba taꞌótorowasa
31úwoi-waasifinkemba tuwímbai sésa Maníkómó íyáfasinankaraiwaimo tíndaraꞌa wení kísau-waameko seyaafá-kísáúgómbá íyáákainiye-imayaa wéeta Ísuni kísaugo miyán-kísáúgó póna Ísu Maníkómó íyáfasinankaraiwain-iye wésune siyáawe.
Ísumba kotaꞌótoraaro sésamo tiꞌmákaan-aai.
32Úwoi-waasisomba minááí sumbá ámáán-kawaa-waasi isésa miwíyé óraaꞌ-amaan-kisau-waasiye
i-wáásísáfésa sésa Ísumba kotaꞌótoraaro sésa tiꞌmárówasa kuwaná 33Ísu séna kárikaꞌa kembiwíséꞌa méꞌa siꞌmákaiwaimpaꞌa íyónaꞌa 34siyaafáí uwááeꞌa ímba suwánéꞌa iméraandafaꞌa ímba kanaaꞌá iyónááwe súwasa 35Yúndaa-oraaꞌ-waasi keáímbá sésa nááfara wíndasafenawa síyómpo ayaafáí uwááeta ínta awánánaumne. Kíríki-aempara Yúndaa-waasimo méraapara wénawa wenáái simátiminiyo sésa 36wemá séna siyaafáí uwááeꞌo éꞌa ímba suwánéꞌa iméraandafaꞌa ímba iyónááwemo simbá minááígóní áwáuma ínta ísaraumne siyáawe.
Maéꞌmaeꞌo íyan-donkon-aai.
37Yúndaa-waasi wááu-nambo úmakesamo tanómbo kaúfún-kanaaraꞌa taiꞌón-kanaa óraa-kanaa úwana minkánááráꞌá Ísu íyáfasinena óraaka séna nontáfénamo tinkáíndawi kempákémbá tamandaaró. 38Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna siyáintemba nonaumpinkémbó íyáúsenamo intenkáámbá kesááisafesa timankúnkúmbo íyawi tirumpinkémbá nonaumpinkémbó intembá íníye Ísu súmba 39Maníkóní ámútankontafena siyáiye. Ísu ímba wíyómpaꞌo kunuwékáintafena Maníkóní ámútanko ímba kunkáiye. Ísu imáyáa éna séna kemá púwóndafinkemba íyáfasineꞌo kesifompáꞌó iyéꞌa Maníkóní ámútankomba aiꞌmáráanana kuména kesááisafesa timankúnkúmbo íyawi tirumpimbá kumbéíniye-imayaa éna Ísu minááí simátímakaiye.
Ísuntafesa imáyáa tuwínkaaꞌo uráan-aai.
40Ísumo simátimumba waásisomba isésa tuwímbai sésa éraiꞌa wemá Maníkón-aaimo simátímíwain-iye suwasá 41tuwímbai sésa wemá Maníkómó íyáfasinankaraiwai wéamuꞌmaraundawin-iye suwasá tuwímbai sésa Maníkómó íyáfasinankaraiwai ímba Kárírifakemba paápé íníye. 42Naaófáꞌá Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna Maníkómó íyáfasinankaiwai Téfítin-andafakemba Téfítini naaópaꞌa Pétaremufaꞌa maꞌankáíníye agaimaréna siyáiye sésa umbá 43Ísuntafesa imáyáa tuwínkaaꞌa ésa 44tuwímbai sésa taꞌótoranae sumbánifo ímba Ísumba taꞌótokaawe.
45Ímba taꞌótoresa i-wáásí óraaꞌ-amaan-kisau-waasifaꞌe ámáán-kawaa-waasifaꞌe kouwérówasa nóra séra ímba taꞌótoꞌmai áíꞌmaeꞌa téo suwasá 46i-wáásí sésa wenááigo seyaafáꞌ-wáásí tááigomba íyáákaraiye suwasá 47ámáán-kawaa-waasi tísai esa sésa kenkwárárá karoꞌá simátínkáísara wéseo. 48Óraaꞌ-waasiye kesáá ámáán-kawaa-waasisaawe ímba éraiꞌa wíyómpakemba kunkáiyesa wésumpo kewáráꞌá miyá seró. 49Úwoi-waasi aantemba éraiꞌe wésewe. Miwí Móseseni ámáámba ímba wéisaamba póna Maníkó tínkaminiye suwaná 50ámáán-kawaa-waasifinkemba moóráwigon-awiꞌa Níkótímási ááéma Ísumpaꞌa iyáiwai simátimena séna 51kentáásí ámáánko séna ímba úwoi séꞌa sáwíꞌa uráiye síyamba wenáái ísareꞌa wení kísau awánéꞌa aaifimbá maénkáaro kentáásí ámáánko siyáiye súwasa 52Níkótímásimba karaánááꞌa ankésa sésa Kárírifakewimba arááíwaino. Maníkón-aai aúfáífimba toráumai awánamai kaweꞌá uréo. Maníkón-aai simátímíwai ímba Kárírifakewin-ifo wemá ímba Maníkón-aai simátímíwain-iye sésa 53kentí naaóꞌ-naoꞌa wété uwaná Ísu Órífi-ompaꞌa iyáiye.

© 1984, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Aú-aai símai kááisamakain-aai