Yóni 21
AUYNT
21
Afakaeté-waasi Ísumbo awánaraan-aai.
1Ánaaemba Táípíriyasi-waaunkoni áwáífaꞌa Ísu miyáumai paápé úwasa wení kísau-waasi awánaraawe. 2Wení kísau-waasi túwaandu uwáí miwí túwíꞌa Sáímoni Pítaawe Tómaasi moórá-awiꞌa Títímásiye moóráwigo Káríri-aempakemba Kéna-naopaken-kwaasigon-awiꞌa Nátániyeriye Sépétin-ááninkaiye fíꞌon-kaeꞌ-waasiye miyáumai-waasi túwaandu uwaná 3Sáímoni Pítaa simátimena séna mófááꞌa kotoránaeꞌa kúne súwasa kesááwáráꞌá montá kónáisaiye sésa nompín-táómpimba íyátesa kumbá nóꞌwaamba mófááꞌamai wimaꞌwimaꞌ-umbá ímba mófááꞌa torówana 4siyarónkaꞌa Ísu nonáwáífaꞌa mérowasa ímba awánéraase uwaná 5Ísu séna iyámpóísono. Mófááꞌa tokáao súwasa ímbaniye suwaná 6Ísu séna mareꞌmareꞌ-únámbá tiyáánúrapaꞌ-aempaꞌa nompímbá túwéwana kumínaꞌa mófááꞌa tóráaro súwasa wemó súnten-umba sáwífaꞌ-mofaaꞌa tórówana mindómpín-táómpimba ímba kanaaꞌá márááraantamba éna ówitowaꞌa 7kemá Pítaantafeꞌa séꞌa epínda Fasiꞌaénkón-iye séwánana Pítaa minááí iséna kísaumo maíndasafena paákákén-únánkwátóimo faúꞌmaromba minúnánkwátói maimái úmaena nompín-táómba tuwéna nompímbá ásáfena nonáwáífaꞌa kúwana 8nonáwáí ewaaꞌá wérowata fíꞌon-kwaasisa mindómpín-táómba maimaéta mareꞌmareꞌ-únámbá tafisímaeta kówándasa 9nonáwáífaꞌo ásáfaawandasa iyamá wégowana mófááꞌwara tónkwáráꞌá wéagauwata awánááwánanasa 10Ísu séna tóráám-bofaaꞌa tuwímbai maimaéꞌa teró súwana 11Sáímoni Pítaa nompín-táómpimba íyátena mareꞌmareꞌ-únámbá tafisímaena nonáwáífaꞌa mámarowana óraaꞌ-mofaaꞌa 153 mofaaꞌa wéna sáwífaꞌ-mofaaꞌa wérombanifo mareꞌmareꞌ-únámbá ímba tararówana tafisímaena nonáwáífaꞌa mámarowana 12Ísu simásimenasa séna tamandaaró súwata nááwaꞌono séta áísai ónae séta ówándasa ímba áísai eta Fasiꞌaénkó iyé-ímáyáá ówánanasa 13Ísu mófááꞌwara tónkwáráꞌá maimáísa símakaiye. 14Ísu pukáimpinkemba íyáfasinkena kaeꞌ-íꞌa paápé uréna kaumbogóntá aneká awánaraumne.
Ísu Pítaantafena kesí waásiyaꞌa káráwiyuwomo siyáin-aai.
15Tómbá násúwówana Ísuma Sáímoni Pítaantafena séna Yónin-ááninko Sáímoniyo. Miwí íyáákewa enarumbá wésimeno súwana séna ewé Fasiꞌaénkóo en-ímáyáámó únda éꞌa suwánaraane súwana Ísu séna kesí sipisípi-araakaꞌa káráwiyuwo séna 16anekaꞌá Ísu áísai ena séna Yónin-ááninko Sáímoniyo. Ken-ímáyáá wéono súwana séna ewé Fasiꞌaénkóo en-ímáyáámó únda éꞌa suwánaraane súwana Ísu séna kesí sipisípiyaꞌa káráwiyuwo séna 17kaumbo-íꞌa Ísu
áísai ena séna Yónin-ááninko Sáímoniyo. Ken-ímáyáá wéono súwana kaumbo-íꞌa áísai ena súntafena Pítaan-arunko umbaí tówana séna Fasiꞌaénkóo seyaafá-tántááꞌá éꞌa awánaraandasafe en-ímáyáámó úndawaraꞌa éꞌa suwánaraane súwana Ísu séna kesí sipisípiyaꞌa káráwiyuwo. 18Éraiꞌa simámeꞌa súne. Emá aú-waasi méraanda po ení unáánkwátói aneꞌmaké ení imáyáafinkemba úwoi wénompo waurámbó kéma enayáámba fárútuwenasa ímbo embó arááímo táíndafaꞌa máankanaawe Ísu séna 19minááímó súmba Pítaamo miyáumai puwéna mindá Maníkón-áwíꞌa mósá maráínone séna Pítaantafena séna kesirááíma wauwó siyáiye.
Ísunte Yóninte-taai.
20Ísu Pítaantafena súwana Pítaa kowaeréna moóráwigomba awánarai. Ááéma tómbó nopaꞌá Ísuni ewaaꞌá ména séna Fasiꞌaénkóo nááwa ení pintaruꞌ-wáásí íníyo siyáiwaimba 21Pítaa kowaeréna awánéna Ísumba áísai ena séna Fasiꞌaénkóo minkwáásíndó súwana 22Ísu séna kemó séꞌo wemá úwoi maambáráráꞌá mérainaꞌa kemá kumónaumnemo sendamá ímba endén-ifo kendén-iye. Emá kesirááíma wauwó Ísu súwasa 23wení kísau-waasi ímba kaweꞌ-úmai ísónkakemba sésa wemá ímba puwíníye sésa simátímaꞌmae kuwaná Ísu miyán-ááí ímba siyáimbanifo wemá úwoi mérainaꞌa kemó kumónaumnemo sendamá ímba endén-iye Ísu siyáiye.
24Ímba puwíníyemo siyáan-kwaasi kemá Yóni úne. Minááí simátimeꞌa aúfáífimba agaisuwaúnda minááí éraiꞌ-aain-iye. 25Ísumo maiyáin-kisau tuwímbai agaéꞌa tuwímbai ímba agaiyáunda póꞌa seyaafáꞌó agaisuwéꞌo éꞌa seyaafáꞌ-márámá faráátasuwaunafo séꞌa súne.
Kemá Yóni súnda-aai taíꞌáiye.

© 1984, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Aú-aai símai kááisamakain-aai