Yóni 14
AUYNT
14
Maníkómpáꞌó íyan-amba kemá únemo Ísu siyáin-aai.
1Ísu simátimena séna kentirunkó ímba sáwíꞌa ínaꞌa ímba óraaꞌ-imayaan-oro. Maníkómbá timankúnkúmba éꞌa kenkwáráꞌá miyán-oro. 2Kesifoní naaópaꞌa sáwífaꞌ-maruꞌa wéraiye. Ímbo miyámó uráinkakaa ímba simátimusino. 3Kemó iyúnda kentí maruꞌá itoꞌmayaa uwátinkanaeꞌa iyúne. Iyuweréꞌo kuntíꞌmaeꞌo íyónda kemó méraundaraꞌa iméranaawe. Miyá onaꞌá keséꞌa méranaawe. 4Kemó iyúnda-amba éꞌa awánaraawe súwana 5Tómaasi simámena séna óraakoo emó iyónda-naopaꞌa ínta awánaraumne. Nóraumaisaawa aantá awíyánaumno súwana 6Ísu séna Maníkómpáꞌó iyíyan-amba kemá úne. Kemá éraikoni áwáuma úne. Kemá maéꞌmaeꞌo íyawini áwáuma úne. Kesifoní naaópaꞌa ímba úwoi iyónááfo kemá minámbá únda pósa iyónááwe. 7Kesí áwáumo suwánékaa kesifombá awíyaawisino. Káféꞌa wéawanaawe súwana 8Fírípi séna óraakoo enafombá aráásímínanasa kentáá kanaaꞌá íno súwana 9Ísu séna ayáátáákaꞌa keséꞌa méraundanifo emá kesí áwáuma ímba suwánaraane. Kesí áwáumo suwánaawi kesifombá éꞌa wéawanaafo nóra isawá enafombá aráásimiyo wéseno. 10Kemá kesifoéꞌa kááísamai méraunana kesifomá keséꞌa kááísamai méraiye. Minááísáféꞌa éraiꞌe seró. Ímba kesí imáyáafinkemba súmpo kesifomá keséꞌa ména wení kísau isaꞌá súne. 11Kemá kesifoéꞌa kááísamai méraunana kesifomá keséꞌa kááísamai méraimba póꞌa minááísáféꞌa éraiꞌe seró. Ímbo miyámó séꞌo éꞌa kesí kísau awánéꞌa séꞌa éraiꞌa wíyómpakemba Maníkómpákémbá kunkáiye seró. 12Éraiꞌa simátimeꞌa súne. Kentáféꞌa timankúnkúmba éꞌa Maníkómpákémbá kunkáiye síyawi kemó úndanten-kisau miwíwáráꞌá maénááwe. Kesifompáꞌá iyéꞌa Maníkóní ámútankomba aiꞌmáráandasafena miwítí kísaugo kesí kísaugomba íyáákainiye. 13Ken-ímáyáámó éꞌo sísai íyaꞌo éꞌa miyá ónaumpo kentáféꞌa ísámai kesifon-áwíꞌa mósá maránááwe. 14Ken-ímáyáámó éꞌo sísai íyaꞌo éꞌa
kemá miyá ónaumne Ísu siyáiye.
Maníkóní Ufaen-ámútánkómbá aiꞌmáráanana kumíníyemo siyáin-aai.
15Ísu minááí simátimena séna kentirumbó siméꞌo éꞌa kesáái ísámai kaweꞌá ónááwe. 16Kesifombá áísai onaná karááꞌá tutinkáíndawimba aiꞌmaráínana kumbéna keséꞌa aasiyaasí maéꞌmaeꞌa íníye. Wemá éraikoni áwáun-iye. 17Marapáꞌ-wáásí wembá ímba awánésa wenáái ímba wéisaamba pósa ímba kanaaꞌá sésa keséꞌa tamauwó wésefo keséꞌa ména kentirumpimbá maéꞌmaeꞌa imbá póꞌa wembá wéawanaawe. 18Kárikaꞌa tiyúwáandanifo ímba áwíyaraaꞌ-iyampoimo ontembá ónááfo iyuweránaumne. 19Kári-kanaa marapáꞌ-wáásí kembá ímba suwánánááfo kembiwí anekaꞌá suwánánááwe. Keséꞌa méraunda póꞌa kemá aúíꞌa úmai méranaawe. 20Minkánáá tínaꞌa séꞌa éraiꞌa afowáeꞌa ména keséta méraisata weséta méraumne miyá sénááwe. 21Kesááimo taawiyafésamo kaweꞌó owí tirumbá siménááwe. Tirumbó simíyawi kesifoé keséꞌa sirunkáí timéyauye. Kesirumbó timúndawisafeꞌa símai aforaꞌá paápé úmai méranaumne súwana 22Yúndasi-Ísakerioti araámáón-awiꞌa Yúndasi séna Fasiꞌaénkóo nóintafewe séwa úwoi-waasisafemase símai ímba aforaꞌá paápé úmai méranaumnewa sénó. Kentáásáfémase símai aforaꞌá paápé úmai méranaumnewa sénó súwana 23Ísu séna tirumbá simíyawi kesáái ísámai kaweꞌá íyana kesifomá arumbá miwí timínakai kewé kesifoé miwíséꞌa kumbéyauye. 24Kesáái ísámai ímba kaweꞌó owí tirumbá ímba símakaawe. Súnda-aai ímba kesí imáyáafinken-aain-ifo kesifo siꞌmákaiwaini imáyáafinken-aain-iye.
25Keséꞌo méraundaraꞌa minááí simátimune. 26Énifo kesifomá wení Ufaen-ámútánkómbá kentí karáákómbá aiꞌmaráínana kumbéna ken-ánóndáá éna seyaafá-tántááꞌá aráátimena súnda-aai timínaꞌa táákaꞌa maránááwe. 27Tiyuwéꞌa faru uwátinkeꞌa kentirumbó aánoꞌo uwátínkáandate úmai méraaro. Marapáꞌ-wáásí ímba miyá wéuwatinkaafo kesirumbó aánoꞌo maráúndantemba miyáumai timúne. Mindásafena kentirunkó ímba sáwíꞌa éna ímba tááꞌa íno. 28Tiyúwáandanifo kentópaꞌa iyuweránaumnemo súnda éꞌa wéisaawe. Kentirumbó siméꞌo éꞌa kesifompáꞌá íyóndasafeꞌa aamoí ónááwe. Kesifomá kembá íyáákaraintafeꞌa símai aamoí ónááwe. 29Ímba paápé uráisaꞌa simátimunda póna paápé ínaꞌa kentáféꞌa séꞌa éraiꞌa siyáiye sénááwe. 30Waántáwanko maambáráráké-sáwí-káwáágó wétimba póꞌa ímba aaimá ayáátáákaꞌa simátimumpo wení fasiꞌaénkó ímba kembá taꞌótorainiye. 31Kesifomó simásímakaimba miyámó únda suwánésa sésa afowámbá arumbá ámakaiye sénááwe. Íyáfasinaiyata konó Ísu siyáiye.

© 1984, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Aú-aai símai kááisamakain-aai