YouVersion Logo
Search Icon

Wani 1

1
Niukitɨtɨ tewi kemɨratɨa
1Tsutɨapai Niuki kaniyɨanekaitɨni,
Niuki Kakaɨyari hetsɨa kaniuyeikakaitɨni,
Niukitɨtɨ Kakaɨyari kanihɨkɨtɨkaitɨni.
2Mɨkɨtɨtɨ niuki tsutɨapai Kakaɨyari hamatɨa kaniuyeikakaitɨni.
3Naitɨ katiniuneni mɨkɨ 'inetɨaku,
xɨka mɨkɨ ka'inetɨanike, pɨkanenikeyu nixewitɨ.
4Mɨkɨ hetsie tukari kanixuawekaitɨni,
tukari teɨteri wahekɨariwiyame kanihɨkɨtɨkaitɨni.
5Hekɨariya yɨwipa kanihekɨariwieka,
yɨriya pɨkahe'iwawe.
6Merikɨtsɨ tewi Kakaɨyari meiyenɨ'a 'aniuyeikakaitɨni Wani titewatɨ. 7Mɨkɨ mɨtitahekɨatakɨ, hekɨariya hepaɨtsita, yunaitɨ yuri memɨteta'erienikɨ mɨkɨ tihekɨatakaku. 8Wani hekɨariya pɨkahɨkɨtɨkai, titahekɨatake hekɨariya hepaɨtsita xeikɨa kaninuani. 9Tita yurikɨ mɨtihekɨariya, tita mɨtiwahekɨatɨa yunaime teɨteri, mɨkɨ kwiepa kaninuaximekaitɨni.
10Kwiepa kaniuyeikakaitɨni, kwie kaniuneni mɨkɨ 'inetɨaku, matsi kwiepa memɨtama mepɨkaheitima. 11Yukie kaninuani, teɨterimama mepɨka'itanaki'eri. 12Matsi keyupaɨmetɨ memitanaki'eri, mɨkɨ yuri memɨte'erie kemɨ'ane mɨhɨkɨtsie, mɨkɨ heitserie kaniwarupitɨani Kakaɨyari niwemama memakɨnekɨ. 13Teɨteri kememɨte'ununuiwatsie mepɨkayekɨ, wapaapama meyuhiwe'eriekaku teɨteri kememɨteyurie, mana mepɨkayekɨ, 'uki tɨɨri wawewimɨkɨkaku, mana mepɨkayekɨ, Kakaɨyaritsie pɨta mepɨyekɨ.
14Mɨkɨ niukitɨtɨ tewi kanayani, tatsata 'ukaitɨ ratɨa. Tame tekanixeiya witsikemɨ'anekai, 'ukiyarieya witsikemɨtipitɨa yuniwe muyuxewi, kanaye'ani 'aixɨa tiuka'iyaritɨ yuri tikuxatatɨ.
15Wani katinihekɨatakaitɨni hepaɨtsitana, kanahiwakaitɨni mɨpaɨ 'utaitɨ: «'Ikɨ kanihɨkɨtɨni nemikuxatakai mɨpaɨ ne'utaitɨ: “Mɨkɨ ne'utɨa 'umamie kanimariweni ne hepaɨna neka'anekaku meripaitɨ mɨmiemekɨ, ne meripaitɨ nekamiemetɨkaku”».
16Mɨkɨ tinaime kemɨrexeiya, 'aixɨa tiuka'iyaritɨ teyunaime tame waɨkawa katatiniumini. 17'Inɨari niukiyari tekaniupitɨarieni Muitsexi tatsi'upitɨaku. Peru matsi tepupitɨarie naki'eriya meta tita yuri mɨraine temɨtehexeiyanikɨ, Ketsutsi Kɨritsitu 'aixɨa tiuka'iyaritɨ yatatiupitɨaku. 18Xewitɨ hatsuaku pɨka'ixeiyawe Kakaɨyari, Nu'aya muyuxewi, Kakaɨyari mɨhɨkɨ kemɨ'ane yu'ukiyaritsie mɨtiwiya, mɨkɨ katanihekɨatsitɨiyani.
Wani Ti'ɨyame kemɨtiutahekɨataxɨ
19'Ikɨ kanihɨkɨtɨni Wani kemɨtiutahekɨataxɨ kepauka huriyutsixi hetsɨana memɨwareyenɨ'a mawari wewiwamete meta rewitsixi Kerutsareme memeyekɨ memita'iwawiyakɨ kemɨ'ane mɨyɨanekai. 20Mɨkɨ puyutahekɨataxɨ, pɨkayuku'imawakai, matsi puyutahekɨataxɨ mɨpaɨ 'utaitɨ:
—Neri Kɨritsitu nepɨkahɨkɨ.
21Hikɨ mɨpaɨ mekatenita'iwawiya:
—¿Kamɨtsɨ kemɨ'ane pepɨyɨane? ¿Kamɨtsɨ 'Eriyaxi petiyɨane?
Mɨkɨ mɨpaɨ kaniutayɨni:
—Ne mɨkɨ nepɨkahɨkɨ.
—¿Kakaɨyari niukameya petiyɨane?
Mɨkɨ tiwaruta'ei:
—Hawaikɨ.
22Mɨkɨ 'ayumieme mɨpaɨ mekatenitahɨawe:
—¿Kamɨtsɨ kepaikɨ pepɨyɨane? Xatsunikɨ yatemɨtewaretahɨawekɨ mɨkɨ memɨtatsiheyenɨ'a. ¿Kepetayɨni 'ahepaɨtsita?
23Mɨkɨ mɨpaɨ kaniutayɨni, Kitsariyaxi Kakaɨyari niukameya kemutayɨ hepaɨ:
—Netsɨ nekanihɨkɨtɨni kemɨ'ane mahiwa makumawetsie: “Xeuraɨyeme xekeneutawewi Ti'aitame huyeya”.
24Mɨkɨ memeyenɨ'arie paritseutsixi wahetsɨa mekanimiemetetɨkaitɨni. 25Hikɨ mɨkɨ mɨpaɨ mekatenita'iwawiya:
—Merikɨte, xɨka Kɨritsitu pekahɨkɨtɨni, xɨka 'Eriyaxi pekahɨkɨtɨni, xɨka Kakaɨyari niukameya pekahɨkɨtɨni, ¿titayari peti'ɨyane?
26Wani mɨpaɨ katiniwarutahɨawe:
—Neri nekatini'ɨyaneni hakɨ, peru xetsata 'akaniuweni xewitɨ, xemɨka'imate xeme, 27mɨkɨ ne'utɨma 'ukanamieniri, ne 'aixɨa nepɨkatiuka'iyari nehetsie mɨtinakenikɨ yatɨni nemixɨnirienikɨ kakaiya kwitaxiyari.
28Mɨpaɨ katiniuyɨni Wetaniyatsie Kurutani hatuxame 'anutaɨye, mana katini'ɨyanekaitɨni Wani.
Muxa Nunutsi Kakaɨyari hetsɨa mɨmieme
29Merikɨtsɨ 'uxa'arieka Wani kanixeiya Ketsutsi 'a'amiekame hepana, mɨpaɨ kaniutayɨni: «Kamɨ muxa nunutsi Kakaɨyari hetsɨa mieme, kwiepa memɨtama tita 'axamemɨteyurie kaniwakunawairiwani mɨkɨ. 30Mɨkɨ kanihɨkɨtɨni kemɨ'ane hepaɨtsita mɨpaɨ nemainekai: “Xewitɨ tewi ne'utɨma 'ukanamieni kanimariweni ne hepaɨna neka'anekaku meripaitɨ mɨmiemekɨ, ne meripaitɨ nekamiemetɨkaku”. 31Netsɨari nepɨkaheitimaitɨyeikakai, peru mɨmatsiɨkɨnikɨ 'ixaheritsixi wahɨxie, 'ayumieme nekaninuani hakɨ netiuka'ɨyatɨ».
32Hikɨ Wani katiniutahekɨata mɨpaɨ 'utaitɨ: «Ne nekanixeiya 'Iyari taheima 'akamieme kukuru 'amakamieni hepaɨ tiyuxexeiyame meta hetsiena kaniyuhayewa. 33Ne nepɨka'imatekai 'akuxi, matsi kemɨ'ane mɨnetsiheyenɨ'a nemɨtiuka'ɨyanikɨ hakɨ, mɨkɨtɨtɨ mɨpaɨ pɨnetiutahɨawixɨ: “Kemɨ'ane heima pemixeiya 'Iyari 'a'akamieme hetsiena yuhayewame, mɨkɨ kanihɨkɨtɨni kemɨ'ane mɨtiuka'ɨya 'Iyari Mɨtiyupata rapitɨatɨ”. 34Netsɨ nekaniuniere, nekatiniutahekɨata 'ikɨ Kakaɨyari Nu'aya kanihɨkɨtɨni».
Matɨari teyɨ'ɨkitɨwamete memakɨ
(Wa 1:40-42 – Mat 4:18-22, Mar 1:16-20, Ruk 5:2-11)
35Hikɨ 'uxa'arieka tawarita mana kaniutiwekaitɨni Wani, teyɨ'ɨkitɨwametemama yuhutatɨ mana meteti'ukaita. 36'Ixeiyaka Ketsutsi mana 'uyemiekaku, mɨpaɨ kaniutayɨni:
—Kamɨ muxa nunutsi Kakaɨyari hetsɨa mieme.
37Yuhutatɨ teyɨ'ɨkitɨwametemama me'i'enieka mɨpaɨ haineme, Ketsutsi mekaneweiya. 38Hikɨ Ketsutsi ta'aurie 'aweka, waruxeiyaka 'utɨana me'uhukaku, mɨpaɨ katiniwarutahɨawe:
—¿Tita xetekuwautɨwe?
Mɨkɨ mɨpaɨ mekatenitahɨawe:
—¿Xawi, hakewa pepeka? (Xawi taniukikɨ Ti'ɨkitame panuyɨne).
39Mɨkɨ mɨpaɨ katiniwarutahɨawe:
—Xekenakɨni xepɨneniere.
Hikɨ mana mekaniu'axɨani, mekaniuneniere hakewa mekatei. Mɨkɨ tukaritsie hamatɨana mekaniuyuhayewa, memenuweiyakɨ tau kɨa heuwiekaku.
40Merikɨtsɨ yuhutatɨ memu'enana Wani kemainekai, Ketsutsi memewei, xewitɨ 'Atɨrexi katinitewakaitɨni Tsimuni Pekuru mɨ'iwayatɨkai. 41'Atɨrexi yu'iwa Tsimuni kanetaxeiya meri, mɨpaɨ katinitahɨawe:
—Tekaneitaxeiya Metsiyaxi (taniukikɨ Kɨritsitu heitserie mupitɨarie maine).
42Ketsutsi hetsɨa kaneiwitɨni, Ketsutsi 'ixeiyaka mɨpaɨ kaniutayɨni:
—'Ekɨ Tsimuni pekanihɨkɨtɨni, Wani pemɨnu'aya. Tsepaxi pepɨtiterɨwarieni (taniukikɨ Pekuru Tete manuyɨne).
Ketsutsi kemɨtiwaruta'ini Peripe meta Natanaheri
43Hikɨ Ketsutsi 'uxa'arieka Karereya paitɨ kaniyeimɨkɨkaitɨni. Kanitaxeiya Peripe, mɨpaɨ katinitahɨawe:
—Kenenanuweiya.
44Peripe Wetsaira kanikiekametɨkaitɨni 'Atɨrexi meta Pekuru wakiekaritsie. 45Hikɨ Peripe Natanaheri hetaxeiyaka, mɨpaɨ katinitahɨawe:
—Kemɨ'ane xatatɨ Muitsexi mɨtiuta'utɨa 'inɨari niukiyaritsie, meta Kakaɨyari niukametemama memɨte'uti'utɨa me'ixatatɨ, mɨkɨ tekanetaxeiya, Ketsutsi kanihɨkɨtɨni Kutse nu'aya natsaretitanaka.
46Natanaheri mɨpaɨ katinitahɨawe:
—¿Ketiyɨwe Natsareti hetsie 'aixɨa ti'anetɨ mɨrayeneni?
Peripe mɨpaɨ katinitahɨawe:
—Patsɨ kenenierimie.
47Kepauka Ketsutsi Natanaheri muxei 'a'amiekame hetsɨana, mɨpaɨ kaniutayɨni hepaɨtsitana:
—Kamɨ, 'ikɨ yurikɨ 'ixaheri tewiyari kanihɨkɨtɨni, hetsiena 'irɨmari pumawe.
48Natanaheri mɨpaɨ katinitahɨawe:
—¿Hakewa pepɨnetsihetima 'ekɨ?
Ketsutsi mɨpaɨ katinitahɨawe:
—Peripe kamatitaxatɨawekaku 'akuxi, kepauka pini hetɨa pe'ukaiku, 'ana nepɨmatsi'uxei.
49Natanaheri mɨpaɨ katinita'eiya:
—Ti'ɨkitame, 'ekɨ Kakaɨyari pekaninu'ayatɨni, 'ixaheritsixi tati'aitɨwame pekanihɨkɨtɨni.
50Ketsutsi mɨpaɨ katinitahɨawe:
—¿Pini hetɨa pe'ukaime nepɨmetsi'uxei, nemutayɨkɨ yuri pepɨtiuta'eri? 'Ipaɨ 'aneneme matsi waɨkawa mamariwaweme pekatinixeiyamɨkɨ.
Mɨpaɨta katinitahɨawe:
51—Yurikɨ mɨpaɨ nekanaineni, xekanixeiyakuni muyuawitsie reuyepiyakame, Niuki tuayamete Kakaɨyari hetsɨa miemete xetewaxeiyata me'anutikɨkame meta me'anakakɨkame Yuri Tewi hetsie.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy