San Juan 1
GRN1913

San Juan 1

1
1Iñypyrurâite voí oicoma vaecue pe Ñeê, ja pe Ñeê oi vaecue Tûpâ Ñandeyárandive, ja pe Neê jae Tûpâ Ñandeyára voí. 2Upéva oico voí vaecue pe iñypyrúmbŷpe Tûpâ Ñandeyára ndive. 3Upéva rupi voí opa mbae oñemoingo ypy vaecue, ja Jese ŷ reje na peteî mbaemi yepei noñemoingoi. 4Upe oñemoingo ypy vaecue ipype voí, upéva voí pe Tecové, ja pe Tecové jae voí umi ybypóra cuera resapéjá. 5Upe Jendy ojesapé jina pytûjápe, ja pe pytûjá nda ipuacái Jesé. 6Oi vaecue peteî cuimbae Tûpâ Ñandeyára remimbou jérava Juan. 7Upéva ou vaecue imombeujára ramo oicuaauca jaguâ pe Jesapéjarâ gui opavave oyerovia jaguâ Jese jaerupi. 8Ndajaei rae upéva pe Jesapéjarâ, oiconte vaecue jae oicuaauca jaguâ pe Jesapéjarâ gui. 9Upéva catu pe Jesapéjarâ jaetéva añeteté ojesapé vaerâ opa ybypórape ou pype co ybyari. 10Upéva oicoma vaecue co ybyari, ja co yby oyeyapo ypy vaecue Jaerupi, upeicharamo yepe, umi ybypóra ndojechacuaai Ichupe. 11Jae ou vaecue imbaéteé jápe, ja umi Jesegua voí ndo guerojorŷi Ichupe. 12Opa umi oguerojory vaecue Ichupe, umi oyerovia vaecue voi Jese Jera rejeguarâ, umivape catu Jae omeê iya jaguâ ichupecuera oñemoingó jaguâ Tûpâ Ñandeyára rejegua ramo. 13Umia catu noñemoñai tuguy gui, terâ ybypóra racucue gui, terâ cuimbaepe jiâ jague gui, Tûpâ Ñandeyára guinte oñemoña vaecue. 14Ja upe Ñeê oñembo jeté vaecue ja oyepocuaa ñanepaûme: (ñande voí yajecha rae oñembuete jague, pe Túva ombueteucá vaicha Tayra jaeñomívape). Jae ipya pôrâ itereiva ja imarangatuva jecoitepegua. 15Pe Juan voí oicuaaucá ja osapucai jeivo, (upéva voí upe jei vaecue): Upe ou vaerâ vaecue che rire, upéva oñemoingóma che renonde. Upéva raêvé voí chejegui. 16Pe ipype voí oimbava gui oñemeê opavave ñandeve, ja ipya pôrâ gui voí ipya pôrâ yoa yoa ñandeve. 17Umi Tûpâ Ñandeyára rembiapoucapy oñemeê ypy vaecue Moises rupi: upe pyapôrâ ja pe ñeê jecopegua ou co Jesú Cristo rupi. 18Ndipori avave ojecha vaecue Túpâ Ñandeyárape máramo: pe Ñandeyára pe Tayra jaeñomíva, upe oñañuáva pe Túva yŷvá paûme, upéva catu pe ojechauca vaecue Ichupe ñandeve.
19Coicha voí omojerâcuâ vaecue Ichugui pe Juan ombou ramo Jendápe umi Judio pe Jerusalem gui pai cuerape ja Levita cuerape oporandu jaguâ ichupe: ¿Avápa nde? 20Ja jae omombeupa ichupecuera ja noñomíri mbaeve, omombeupá mante jeivo: Che ndajaei pe Cristo. 21Ja oporandu ichupe: ¿Mbaévapa nde, upeicharamo? ¿Ndépa Elias? Ja jae jei: Che ndajaei. Ja jei: ¿Ndépa pe oporo ñemoñeêjára? Ja jae jei: Ajaniri. 22Upei catu oporanduve ichupe: ¿Avápa nde, aiporamo, roguereco jaguâ romombeu vaerâ umi ore mboújarépe? ¿Mbaépa ere ndeyejegui voi? 23Ja jae jei: Che yuru rupinte oñeê petei osapucaiva pe ñu oyeicoŷjape jeíva: Pemyatyrô Ñandeyára rapérâ jei jagueicha pe Isaias pe oñemoñeêjara ymaguare. 24Oime voí umi fariseo rejeguava umi oñembou baecue Jendápe. 25Upeareje oporandu ichupe: ¿Maerâpa, jei, upeicharamo, remongaraí reina jae ŷ ramo nde pe Cristo terâ pe Elias terâ pe oñemoñeêjára jaetéva? 26Ja Juan jei ichupecuera: Che aporo mongaraí ŷpe nte. Oime voí pende apytepe oñemboŷ jina peteî peê peicuaa ŷ va. 27Upéva pe ou vaerâ che rire, pe ipy rejegua sâ yepe ndaiyai jaguâ cheve ayorá. 28Oime oyeju umi mbae pe Betaniape pe ŷ Jordan mboypŷri upe Juan oijápe omongaraijápe jina.
29Uperire pe ára ambuepe oime Juan ojecha Jesúspe ou ramo Jendápe ja jei: Pemaêke! Upéva Tûpâ Ñandeyára Ovecha Ray umi ybypóra angaipa mboíjarâ! 30Upéva che jae jague: Che rire ou peteî caraí oñemoingóma vaecue che renonde: Jae raêve jague reje chejegui. 31Uperamo che ndaicuaai raé Ichupe: oyejechacuaauca jaguânte Jae umi Israel cuéravape, upearâ voínte che ayu amongaraívo ŷpe. 32Upe Juan oicuaauca avei jeivo: Che ajecha pe Espiritu Santo ogueyŷ ramo pycasuroicha yvagui, ja opyta Jese. 33Cheyejegui vointe che ndaicuaai Ichupe. Upe chembou vaecue amongaraí jaguâ ŷpe, upéva catu jei cheve: Upe rejecha vaerâ ogueyŷ jaguâ Espiritu Santo ja opyta jaguâ, upéva catu pe oporo mongaraíjarâ Espiritu Santope. 34Ja che voí ajecha rae upea ja jechajaré ramo voí aicuaauca Jae Tûpâ Ñandeyára Raŷjá.
35Ja pe ára ambuepe oime yeby upepe jina Juan ja mocoî jemimboe cuérava, 36ja omaê Jesu reje oguatava jina uperupi ja jei: Peina pepe Tûpâ Ñandeyára Ovecha Ray! 37Ja umi mocoî jemimboe cuera ojendu oñeê ramo, ja ojo Jesús rapycueri. 38Ja oyere Jesús ja ojecha pype ou ramo japycueri, jei ichupecuera: ¿Mbaépa pejeca peê? Ja jei Ichupe: Rabbi, (Nde, ore mboejara yaemo avañeême,) ¿Mamópa Nde roga? 39Ja Jae jei ichupecuera: Peyú ja pejecha ne. Upei catu jaecuera ojo ja ojecha pe oga Jae oico jápe jina. Ja opyta Jendive upe jaára, caarutama jina voí. 40Oime pe Andres, pe Simon Pedro rykey upéva, peteîva umi ojendu vaecue Juan jei vaecue ja ojo vaecue Japycueri. 41Ja jae oyuju raê vaecue tykeyra Simonpe ja jei ichupe: Ore royujúma pe Mesiaspe oyee jaicha avei Cristo, 42ja oguerú ichupe Jesús rendape. Ja Jesús omaê pype jese jei: Nde, Simon, Jonás raŷ, nde nde réra vaerâ Cefas (Pedro, terâ Itá, yaemo avañeême).
43Ja upe ambue árape jiâ Ichupe osê upegui ojo jaguâ Galileape ja ojuvâiti Felipepe, ja jei ichupe Jesús: Eyu Che rapycueri. 44Co Felipe Betsaidaŷgua voí oño jetâmegua voí Andres ja Pedro avei. 45Uperire pe Felipe ojuvâiti Natanaelpe ja jei ichupe: Royujúma upe Moises ja umi oñemoñeêjara ymaguare oñeê jague Santa Escriturape, Jesús pe José raŷ Nazaretŷgua pe. 46Ja Natanael jei ichupe: ¿Mbaeichapa icatune Nazaretgui oyeju mbae ipôrâva? Ja Felipe jei ichupe: Eyo, ejecha! 47Ja Jesús ojecha Natanaelpe ou ramo Jendápe, ja jei ichugui: Peina pepe peteî Israelita jaetéva, ipya mocoîŷva. 48Ja Natanael jei Ichupe: ¿Mbaeichapa, che cuaa raé? Ja Jesús jei ichupe: Ne renoî mboyve Felipe, reime ramo guare pe higo râcâ guype Che rorecha vaecue. 49Ja Natanael jei ichupe: Rabbi, ore poromboejára, Nde Tûpâ Ñandeyára Raŷ, Nde Israel cuérava Ruvicha Guasu! 50Ja Jesús jei ichupe: Che jae jague reje ndeve Rorecha jague ndeve pe higo râcâ guype, ¿upévarejépa rerovia nde? Mbae tuvichavéva cova gui rejechane. 51Añeté Che jae peême catuetei pejechane oyepea ramo yvaga rokê ja Tûpâ Ñandeyára rembiyocuai oyupi ja ogueyŷ ramo jicuai co Caraí Raŷ reje.
© British and Foreign Bible Society 1913, 2013
Learn More About Tûpâ Ñandeyára 1913

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.