YouVersion Logo
Search Icon

Sa'n 1

1
Westaulg ta'n telui'tut na Glusuaqan
[Westaulg elg telui'tut na Waseteg muta pas'g negm gisa'lataq mimajuinu'g gisi ns'tmi'tij teliaqewei ugjit Gjinisgam.]
1Gesgmnaq ugs'tqamu gisita's'gtnugweg, negm ta'n telui'tut na Gjiglusuaqan gis eig'p, na Westaulg. Toqqwatg'pnig Gjinisgaml aq negm Gjinisgamewit. Na. 2Mujga mawi amgweseweieg, Westaulg ta'n telui'tut na Gjiglusuaqan, toqqwatg'pnig Gjinisgaml. 3Gisitoqop 'ms't goqwei negm. Mo na goqwei gisita's'gtnuisoq mo negm gisitugs'pn. 4Etna na negm ta'n telui'tut na Gjiglusuaqan, gisa'toqop 'ms't goqwei mimajigtn aq gisi ignmuataq mimajuinu'g iapjiwewei mimajuaqan. Negmow ta'n gisi msnmi'tij ula iapjiwewei mimajuaqan guguntaq Gjinisgam Ugtwasetegm ilgwengutaq pa na wijei aq waseteg oqonitpa'qigtug. 5Ula Waseteg siaw elaseg oqonitpa'qigtug aq na oqonitpa'q ma gisi nqa'suatug gatu gis siaw wasetetew. 6Na ta'n tujiw tetaputesg iga'q, Gjinisgam petgimapnn ugtagnutmewinuml na ji'nm teluisit Sa'n. 7Pegising ugjit tliman mimajuinu'g ugjit na waseteg, glaman 'ms't wen nuttaq na agnutmaqan aq 'gtlams'ttaq. 8Mu na negm na ula waseteg, negm pas'g pegising tliman mimajuinu'g ugjit na waseteg. 9Westaulg na ula teliaqewei waseteg ta'n wejiaq wa'so'q aq elaseg mimajuinu'g ula ugs'tqamug. Ilgwenaji mimajuinu'g glaman weji gji'tutaq teliaqewei ugjit Gjinisgam.
10We'gaw negm ta'n telui'tut na Gjiglusuaqan gisitoqop ugs'tqamu, na ugs'tqamugewaq mo na nenua'ti'gw ta'n tujiw pegisinniteg. 11Je tlia ugmaqamigemg elieteg aq ugtmimajuinumg, na Lesui'paq, mo menuege'tigupnn. 12Gatu na ta'n wenig menuege'titl aq getlams'tua'titl ignmuaji ugjit Gjinisgam un'janin. 13Ta'nig getlams'tasulti'tij minui ugs'tqamultijig, mu 'st'ge' ginu ta'n teli ugs'tqamulti'gw gn'gi'guinaq. Ta'n tel minui ugs'tqamultijig mo ji'nmul ta'n ujjult'pn gatu Gjinisgam negm ujjl. Gjinisgam gisa'laji un'janin. 14Etna na negm ta'n telui'tut na Gjiglusuaqan mimajuinualsip aq eig'p ula ugs'tqamu ta'n wigulti'gw ta'sipunqeg. Apjiw uleiugsi'gw aq teliaqewei telimugsi'gw ugjit Nisgaml. Ta'sieg nemitueg'p uggepmite'lgaqanm aq ta'n paqtateg. Ula gepmitelgaqanm mesng'p muta pas'g negm na Wegwisit Nisgam newgte'jilitl un'jann.
15Na Sa'n na wesgumatl. Gesigawwet, “Etna na ula negm ta'n wesgumg'p ta'n tujiw telueianeg, ‘Ugtejg ni'neg 'pgisintew ji'nm. Me' espe'g aq ni'n muta igan i'g'p gesgmnaq ni'n ugs'tqamuiwaneg. Aq nige' neialsit. Se'sus na.’ ” Na teluet Sa'n ugjit Se'sus. 16Na 'ms't welapetmu'g ta'n pugwelgl goqwe'l ignmugsi'gw gelu'lgl aq tetuji pugwelgt'tal muta maw muni gsalugsi'gw Se'sus. Ma gis maw gitmun aq ma gaqianugl. 17Gjinisgam ignmugsi'gup mimajuinu'g na 'tplutaqan wet sapu tl lugwet Mowiso'q aq amujpa gaq jigs'tmugul gisna ugtap'titesnu. Gatu ignmugsi'gw ugt'gsaltuaqanm aq apigsigtugsi'gw wet sapu tl lugwet Se'sugulial aq gegina'mugsi'gw teliaqewei. 18Menaq wen nemiagul Nisgaml gatu newgte'jilitl un'jann na uggwisl nemitl. Negm Nisgamewit aq e'taqatijig ujjl aq telimugsi'gup ugjit negm.
Sa'n Nutsign'tuet ugtagnutmaqanm
(Matiw 3.1-12; Malg 1.1-8; Lu'g 3.1-18)
19Na tujiw na Lesui'paq iganpugultijig ta'nig eimu'tijig Selusalemg elgima'tiji patlia'sg aq alt ta'nig apoqonmua'tiji 'gjia'sutuo'guomg na Sa'neg, ugjit pipanimanew, “Wenin ta gi'l? Tali ugsualsin Nujiugs'tawi'wetewin, ta'n Gjinisgam petgimatal ugjit ilgwenan ugmimajuinumg?” 20Sa'n na megt'g aq angam tlimaji, “Moqwa', mu na ni'n Nujiugs'tawi'wetewiw.” 21Pipanima'titl, “Gatu gi'l wenin? Gi'l ta iganigjitegewinu Ilaija?”
Asitemaji, “Moqwa' mu na ni'n.”
Pipanima'titl, “Gi'l ta iganigjitegewinu ta'n Mowiso'q wesgutg'p?”
Asitemaji, “Moqwa'.”
22Telima'titl, “Tlimieg ta'n wenin. Amujpa na apaja'tueg glusuaqan ugjit ta'n wenig petgimugsieg'pnig. Gatu gi'l taltelsin?”
23Sa'n na teli asitemaji,
“Teli ugsualsi ni'n
na ta'n wen gesigawewistoq
paqtaqamigtug.
‘Gjisaqamaw wejgu'et.
'Ms't ta'n te'sioq gisgajo'ltigw!’
Etna na ula ta'n iganigjitegewinuo'q
Aiseiao'q teluepnaq.”
24Na tujiw negmow ta'nig elgimut'pnig Palasiaq 25pipanima'titl, “Gatu gi'l mo Nujiugs'tawi'wetewiwn gisna Ilaija gisna iganigjitegewinu ta'n Mowiso'q wesgutg'p, goqwei wet sign'tuen?” 26Sa'n asitemaji, “Samqwan e'wm ta'n tel sign'tuei. Gatu mawpugua'tioq na newgte'jit ta'n gilew mo nenuawoq. 27Nige' toqosip poqji gji'jioq. Negm no'q espe'g aq ni'n. Mo tepawgtiw je we'gaw oqolomgwaqwa'sin aq apgwa'tuan umugsnapi'l.” 28Na ula 'ms't teliaqap na gutan Pettani ta'n eteg qame'g na sipu Jol'tan, ugjipenug. Sa'n etl sign'tuet na'te'l.
Gjinisgam ugjijgluewji'jml
29Na wapgeg Sa'n nemiatl Se'susal wejgu'elitl negmeg aq teluet, “Ge' lapita'gw, ula na Gjinisgam ugjijgluewji'jml ta'n ejigla'toqol mimajuinu'g ugtlue'utiwal. 30Etna na ula negm wesgumg'p ta'n tujiw telueianeg, ‘Ji'nm ugji pgisintew, me' espe'g aq ni'n muta igan i'g'p gesgmnaq ni'n ugs'tqamuiwaneg.’ 31Mo gejiaqap ta'n wenitew. Gatu pegisinap ugjit nut sign'tuan samqwanigtug glaman 'ms't Lesui'paq gisi gji'jiataq.” 32Na tujiw Sa'n telimaji, “Nemi'g'p Wejuli Nisgam nisa'sit pa wijei aq ples wejiet wa'so'q aq eig Se'suseg Westaulgeg. 33Gesgmnaq telianugweg mu nenuaqap gatu Gjinisgam ta'n petgimip ugjit sign'tuan samqwanigtug telimip, ‘Gi'l nmiates Wejuli Nisgam nisa'sitew aq i'ttew na ji'nmul. Etna na negm ta'n sign'tuetew e'watal Wejuli Nisgaml.’ ” 34Sa'n siaw tluet, “Ni'n nemituap tlian aq nige' telimuloq na negm na Gjinisgam uggwisl.”
Amgweseweieg na unaqapemg ta'n majulgwala'titl Se'susal
35Na wapgeg Sa'n ap eig'p na'te'l na sipug Jol'tan ugjipenug maw tapusiliji unaqapemg. 36Ta'n tujiw nemiateg Se'susal pemielij, teluet, “Ula na Gjinisgam ugjijgluewji'jml.”
37Tapusiliji unaqapemg nuta'ti'titeg teluet ula aq wije'wa'titl Se'susal. 38Se'sus gawasg'pugua'sit aq nemiaji pem majulgwalji aq pipanimaji, “Goqwei puatmoq?” Teli asitema'titl, “Tami wigin, Lapai?” (Na glusuaqan Lapai telueg, “Nujigina'muet.”) 39Asitemaji, “Wije'wi aq nat nmitug.” (Na'tami ne'w ajiet gis mewlia'gweg.) Na wije'wa'titl aq nemitu'titl ta'n wigilij aq siaw wijitgweiwa'titl esgwiaq na'gweg. 40Newgte'jit na ula ji'nmug teluisit Antle', Simon Pie'l wijigatijig. 41Smtug Antle' gwiluatl wijigumatl Simon Pie'lal aq telimatl, “Gisi weltesgaqat na Nujiugs'tawi'wet ta'n Gjinisgam megnatl ilgwenan ugtmimajuinumg.” 42Na tujiw pegisulatl Simonal Se'suseg. Se'sus angamatl aq teluet, “Gi'l na Simon, Sa'n gujj, tlitulten ‘Sipas’.” (Na ula wisun pa wijei aq Pie'l, telueg, “gun'tew.”)
Na Se'sus wigumaji Pilipal aq Natanielal
43Na wapg Se'sus gisita'sit lien Galaliewa'gig. Weltesguatl na Pilipal aq telimatl, “Jugu'a, wije'wi.” ( 44Na Pilip tleiawit na gutan Petse'ta ta'n Antle' aq Pie'l tleiawijig.)
45Na tujiw Pilip gwiluatl Natanielal aq telimatl, “We'jig'tt'p na Nujiugs'tawi'wet ta'n Mowis ewi'gig'p na wi'gatign 'tplutaqanei aq na ta'nig iganigjitegewinugi'g ewi'gmi'tip. Negm na Se'sus, So'sepal ujjl, Nasaletgewa'j.” 46Nataniel na teli asita'puguet, “Nat wen etug ugjietew Nasaletg ta'n gelu'sit?”
Pilip asitematl, “Wije'wi aq naji angam.” Na tujiw wije'watl Pilipal.
47Ta'n tujiw Se'sus nemiateg Natanielal wejgu'elitl negmeg, na ula teluet ugjit negm, “Ula wejgu'et tetapu'et Isle'lewa'j ta'n sangewite'lmut. Getmite'tg 'ms't goqwei. Gegnu pmiet ji'nm.”
48Nataniel na pipanimatl, “Tal gisi nenuin?”
Se'sus asitematl, “Nemu'lap ta'n tujiw eimneg pi'gmenaqsigtug gesgmnaq Pilip wigumulugweg.” 49Nataniel asitematl, “Nujigina'muet, gi'l na Gjinisgam uggwisl, na Isle'laq ugtelege'witemual.”
50Se'sus teluet, “Etugjel weji gtlams'tmn muta pas'g gis tlimul nemu'lap ta'n tujiw eimneg na pi'gmenaqsigtug? Teliaq na telimul, me' 'ms'gi'gt'tew ta'n goqwei nemitun je mu ula.” 51Na tujiw telimaji, “Telimuloq, nmittoqs'p wa'so'q pana's'g aq Gjinisgam ugtansale'witemg toqjuitaliji aq wejgu nisita'liji ni'neg ta'n mimajuinualsiap. Teliaq na telimuloq.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy