Deuteronomium 28:1-10

Deuteronomium 28:1-10 HTB

‘Als u deze wetten en regels van de HERE, uw God, die ik u vandaag bekendmaak, volledig gehoorzaamt, zal Hij u boven alle volken van de aarde verheffen. Dit zijn de zegeningen die over u zullen komen, als u luistert naar de stem van de HERE, uw God: gezegend zult u zijn in de stad en in het veld, U zult gezegend zijn met veel kinderen, grote oogsten, grote kudden van kleinvee en rundvee, met fruit en brood. U zult gezegend zijn waar u binnenkomt en waar u naar buiten gaat. De HERE zal uw vijanden voor u verslaan, zij zullen samen tegen u optrekken, maar nog voor de strijd begint, zullen zij in zeven richtingen uiteen worden gejaagd. De HERE zal u zegenen met goede oogsten en gezond vee en u voorspoed geven bij alles wat u doet, wanneer u aankomt in het land dat de HERE, uw God, u geeft. Hij zal u veranderen in een heilig volk dat Hem is toegewijd, dit heeft Hij met een eed beloofd als u Hem gehoorzaamt en als u de weg volgt die Hij wijst. Alle mensen op aarde zullen zien dat u de HERE toebehoort en zij zullen ontzag voor u hebben.
HTB: Het Boek
Share