1 Yohane 4:21

BHN
Biblia Habari Njema

21Basi, hii ndiyo amri aliyotupa Kristo: Anayempenda Mungu anapaswa pia kumpenda ndugu yake.