Nehemiah 10:12

Nehemiah 10:12 GW

Zaccur, Sherebiah, Shebaniah
GW: GOD'S WORD Translation
Share